Head Hoolingu kliendid, koostööpartnerid ja sõbrad! Täname teid kontakti, koostöö ja usalduse eest.

Hooling muudab oma vormi  ja anname teada, et saate meiega nüüd võtta ühendust läbi uute kontaktide:

Heade soovidega

Maili ja Ilona 

Koolituskalender

Veebikoolitused

Praktilised oma ala parimate spetsialistide lühikoolitused lõunasel ajal Zoom keskkonnas.

Silmast silma

Harivad, elurõõmsad ja praktilised koolitused kontaktõppes.

Telli koolitus või üritus

Pakume just teie organisatsiooni vajadusi ja võimalusi arvestavalt koolitust, meeskonnaüritust või supervisooni.

UUS KOOLITUS LASTEAEDADELE!

Hoolingu e-õpperännak
„Teekond lapsest lähtuva mõtteviisi poole läbi projektõppe kogemuse”

  • 10 videoloengut kogu meeskonnale
  • toetavad koolitusmaterjalid ja iganädalane “väljakutse”
  • meeskondlike kokkuvõtete soovitused ja toetav veebikeskkond
  • praktiline, paidlik ja soodne

20 aastat kogemust

Hooling on loodud inimestele, kes igapäevaselt ise teiste inimeste eest hoolitsevad.  

Usume, et enda hoidmine, iseenda eest hoolitsemine ja väärtustamine annab jõu, et toetada teisi. Meie põhiväärtus on hoolimine ja lähtume sellest igas oma teos.  

Töörõõmu toetab eneseanalüüs, toimiv meeskond, inspiratsioon ja loovus.  

Hooling pakub meeskonnakoolitusi, teemakoolitusi ja supervisoone, mis toetavad igat organisatisooni liiget. Õppimise ja koostöö aluseks on usalduslikud suhted, kohalolu, kontakt ja mõistmine.  

Hoolingu kõige tellitumad teemad on meeskonnakoolitused, suhted ja suhtlemine, lapsevanematega koostöö, lapsest lähtuv õpe ja projektõpe, lugemismängud lasteaias, erivajadusega lapse toetamine, tagasiside andmine jne.

Enamus Eesti lasteaedadest on oma meeskonnakoolituse tellinud just Hoolingust, sest täidame kõik teie soovid: täpselt nende võimaluste ja soovide järgi, mis parasjagu on. Soovitame alati väljasõiduga koolitusi ja oleme hea partnerina toeks ka majutuse ja toitlustuse leidmisel ja tasumisel.

Oma koolitustel loome turvalise õhkkonna, professionaalset arengut toetava ja õppijast lähtuva arengukeskkonna.  

Hooling on Tallinna ülikooli ja Tartu ülikooli koostööpartner.

Tähistame aastal 2022 oma 10 juubeliaastat.

Video: Maili Liinev ja Ilona Sillak räägivad lapsest lähtuvast õppest.

Meeskonnakoolitused

Meie meeskonnakoolitused toetavad omavaheliste kontaktide ja suhete loomist, hoidmist ja tervendamist. Koolitused on elurõõmsad, harivad ja huvitavad. Oleme pikaajalise kogemuse ja väga hea tagasisidega meeskonnakoolituste pakkuja. Leiame alati vastavalt teie organistsiooni vajadustest ja võimalustest lähtuvalt parimad lahendused. Tuleme kohale üle Eesti ja pakume häid ideid koolituskoha ja puhketegevuste kohta.

Teeme meeskonnakoolitusi ka äriettevõtetele.

Koolitused

Loome koolituse just teie organisatsiooni vajadustest ja võimalustest lähtuvalt, kaasame oma ala parimaid praktikuid ja oleme õppiijast lähtuvad. Meie koolituste tugevusteks on praktilisus ja elurõõm.

Supervisioonid

Supervisoon on töönõustamine, mis toetab inimese töörahuolu ja arengut. Hoolingu superviisorid Maili Liinev ja Ilona Sillak on läbinud suprvisiooni ja coachingu väljaõppe, mis vastab ANSE standardile.

Nõustamine

Pakume nõustamist ja supervisioone õpetajatele, õpetaja abidele, assistentidele, juhtidele, spetsialistidele, lapsevanematele, peredele ja rühmameeskondadele.

Õpetaja abid ja assistendid

Koolitus õpetaja abidele ja assistentidele

Hoolingul on pikaajaline kogemus õpetaja abide ja assistentide koolitamisel.

Spetsiaalne toetav FB grupp

Sellele lehel toetame, väärtustema, jagame häid kogemusi just neil teemadel, mis puudutavad õpetaja abisid ja assistente.

Telli menukad peredele mõeldud lühiloengud

Lugemisoskus

Iga laps võiks kasvada keskkonnas, mis meelitab teda lugema ja tutvuma lugudega, saada tunda lugemishuvi ja lugemisrõõmu. Täiskasvanu roll on luua lapse jaoks läbi rõõmu ja usalduse sobilik lugemiskeskkond ja igapäevased lugemistegevused, mis õpetavad lapse läbi rõõmu ja huvi lugema.

Telli oma asutusse praktiline ja elurõõmus lugemisteemaline koolitus, mis annab osalejatele suure hulga praktlilisi nippe, kuidas lapsed läbi mängu lugema õpetada.

Telli oma peredele lugemisnõustaja praktliline koolitus või saa osa nõustamisest, kuidas toetada laste lugemisoskust.

Vaata täpsemalt SIIT

Lugemisjooga

Lugemisjooga sündis usust ja kogemusest, et lapsed õpivad lugema kõige paremini läbi loomuliku huvi, mängu ja rõõmu.

Lugemisnõustamine

Lugemisnõustamine on suunatud vanematele, kes soovivad toetada oma lapse lugemisoskust või on mures oma lapse lugemise pärast.

Kliendid

Läheneme igale kliendile individuaalselt ja väärtustame lihtsat, loovat ja rõõmsat koostööd. Oleme tänulikud, et saame koos teiega õppida ja areneda.

Hooling on valitud Tallinna Ülikooli koostööpartneriks

Oleme Tallinna ülikoolis panustamas:

  • Mentorkoolitus ja tugigrupid kutseaasta MATK
  • Õpetajate täienkoolitused
  • Eestikeelne õpetaja vene lasteaias

Tagasiside

Meie Gaia Koolis, oleme väga õnnelikud, et oleme saanud tuttavaks Hoolinguga, mis on meie kooli rohkem toonud hoolimist.

Marit Otsing-Saar
Gaia Kooli juhataja

Galerii

Projektõpe

Viimaste aastate olulised märksõnad haridusmaastikul on nüüdisaegne, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe. Projektõpe on õppimise viis, mis võimaldab rakendada lapsest lähtuvaid õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtteid ja liikuda seeläbi järjest enam nüüdisaegse õpikäsituse suunas. Pakume Hoolingus praktilisi projektõppe koolitusi ja põnevat e-õpperännakut.

Koostöö peredega

Muutused haridumaastikul (MÕK, lapsest lähtuv kasvatus, kaasav haridus) on tõstnud esile muutuse vajadusi ja esitab pidevalt väljakutseid lasteaia tegevusele. Fookus on liikunud õpetajalt õppijale, kus iga lapse vajadustele vastava arengukeskkonna loomine ja lapse igakülgne arengu toetamine on võimalik vaid tõhusas koostöös lapsevanematega.

Hoolingu väärtused

Hoolimine, inspiratsioon, töörõõm, praktilisus, kohalolu, loovus, enesehoid, professionaalsus, koostöö, mõistmine, märkamine, meeskonnatöö, rahulolu.