Avalik esinemine ja gruppide juhtimine (3 koolituspäeva)

Õpetaja töös tuleb ette olukordi, kus ta satub tavapärasest tööst lastega sootuks erinevasse olukorda, seistes justkui laval. Olgu see siis lapsevanemte grupi ees „esinemine” koosolekul või üritusel, avatud tegevuste läbiviimine ning oma töökogemusest kõnelemine kolleegidele või tudengitele, esinemine konverentsil või koolitusel jne. Gruppide ees seismine tekitab meis tihtipeale esinemishirmu, mis omakorda ei lase meil kohal olla, ennast vabalt väljendada, grupiga kontaktis olla ja grupiprotsesse teadlikult juhtida. Esinemise ja grupijuhtimise oskusi on edukalt võimalik arendada ja see tuleb õpetajatöös igati kasuks.

Koolitusel tegeleme läbi praktilise tegevuse ja näidete järgmiste teemadega:

  • Esineja/koolitajarolli avastamine endas
  • Enesekindluse ja kohalolu arendamine
  • Gruppide eripärad ja nö „hea” grupi tunnused
  • Grupiprotsessid ja nende teadlik juhtimine
  • Grupijuhi roll grupis
  • Toimetulek keeruliste situatsioonidega grupis
  • Suhtlemine ja selge eneseväljendus
  • Eesmärgist lähtuv tegevus gruppide juhtimisel

Koolitajad: Ilona Sillak ja Maili Liinev

Hind ja korraldus

Registreerimine

Õppekava