Lapse arengut toetava koostöö loomine lapsevanematega ja õppeaasta esimene lapsevanemate koosolek

Kuupäev

12.09.22

Toimumiskoht

Pikk 7-1

hind

55 €

Õpetaja kohtab oma töös väga erineva maailmavaadetega, suhtlemisoskustega ja hoiakutega vanemaid. Kuigi valdavalt on õpetajatel peredega hea koostöö, kogevad õpetajad ka keerulisi suhteid või olukordi mõne vanemaga.

Samuti on lapsevanematega suhtlemist ja koostööd viimastel aastatel oluliselt pärssinud covidist tingitud piirangud.

Hea koostöö aluseks on usalduslikud suhted, kus määravaks on just esimestel kohtumistel õpetaja teadlikkus suhete loomisel ja juhtimisel. Üheks võtmetegevuseks lapse arengut toetava koostöö loomiseks oma rühmas on iga õppeaasta alguses toimuv lapsevanemate koosolek.

Koolitusel keskendume sellele, kuidas teadlikult luua koostöiseid suhteid lapsevanematega ja kuidas sügisese koosoleku lühikest aega kasutada nii, et koosolek oleks usalduslikke suhteid loov, koostööd jõustav ja samas olulist infot andev. Jagame häid praktikaid ja konkreetseid näiteid, kuidas teadlikult suhteid juhtida ja luua lapsevanematest rühma toetav ja koostööd tegev grupp.

Ootame Sind praktilisele ja jõustavale koolitusele, kus on teemadeks:

· Õpetaja roll lapsevanematega koostöös

· Usaldussuhte loomine lapsevanemaga lapsevanemate koosolekul (õpetaja-lapsevanem, lapsevanem-lapsevanem, rühmameeskond-lapsevanemad

· Esimese koosoleku korraldus, eesmärk ja ülesehitus

· Erilise vajadusega lapsevanema märkamine ja temaga suhtlemine

Koolitaja: Ilona Sillak

“Olen lapsevanematega koostöö juhtimist kogenud nii õpetajana, juhina, superviisorina kui ka lapsevanemana. Kõik need rollid on võimaldanud mul vaadata ja kogeda lapsevanematega koostöö valdkonda laiemalt ning jagan

koolitusel enda praktilist kogemust ja nippe, kuidas luua koostöiseid suhteid lapsevanematega. Olen kirjutanud ka magistritöö lapse arengut toetava lapsevanematega koostöö teemal”

Loe lähemalt: https://www.hooling.ee/meist/