Valiva lapse toitumise toetamine lasteaiakeskkonnas

Kuupäev

26.09.22

Toimumiskoht

Pikk 7-1, Tallinn

hind

55 €

Kell: 14.00-18.00

Oled oodatud praktilisele koolitusele, kus saab lisaks teadmistele ka ise toitumisega seotud toetavaid harjutusi läbi proovida.

Lapsed võivad olla väga muutuvate toiduvalikutega ning lasteaias mõjutavad seda nii kaaslased kui ka personal. Selleks, et lasteaias erinevate toiduteemaliste muredega lapsi toetada, on hea teada kuidas laste söömisharjumused ja maitse-eelistused kujunevad ning kuivõrd on meil võimalik neid suunata ja aidata. Kas toidu suhtes valiv laps jääbki valivaks, sõltub paljuski sellest, kui teadlikud me oleme selle põhjustest ning kuivõrd oskame valida õigeid meetodeid laste valikute mitmekesistamiseks.

Koolituse käigus käsitleme laste söömisharjumuste ja valiva söömiskäitumistega seotud teemasid ning koolituse lõpus teeme ise läbi praktilised katsed ja harjutused, mida lastega rühmas koos teha. Koolituse käigus avastad toidule lähenemises hoopis teistuguseid ja põnevaid lähenemisnurki!

Koolitus sobib kõigile lasteaias ja lastehoidudes töötavatele inimestele ja lapsevanematele.

Teemad:

– söömisharjumuste kujunemise mõjutajad

– valikulise söömise põhjused

– lapse söömistemperament

– õpetaja ja õpetajaabi roll toetajana nii söömisel kui toiduga seotud tegevustes ja laste parematele valikutele suunamisel

– lasteaia ja kodu koostöövõimalused

– mängulised meeltepõhised lahendused lasteaeda – mängime ja trikitame nii nagu lapsed seda teevad ☺

Koolitaja Tuuli Taimur:

Olen Rahvatervise Akadeemia koolitaja ja nõustaja. Igapäevaselt nõustan kliente toitumise teemadel, viin läbi koolitusi ja töötubasid täiskasvanutele ja lastele, nii koolides kui lasteaedades. Olen üks Rahvatervise Akadeemia toitumisnõustaja õppe koolitajatest. Olen kahe lapse ema ning tänu lastele olen jõudnud ka valivate laste söömise teemani, korraldades juba mitmendat aastat ka laste valiva söömise koolitusi.