Koolitused ja üritused välismaal tegutsevatele Eesti koolide ja ühenduste lastele ja suurtele.

Lastejooga ja lugemisjooga

Lugemisteemalised ja kasvatusalased koolitused peredele

Meeskonnatöö koolitused

Suhted ja suhtlemine kogukonnas, lapsevanemate ja kolleegidega

Supervisoon kooli meeskonnale kogemuste jagamiseks, kontaktide loomiseks ja jõustamiseks