Eeva Kütt

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli Alushariduse pedagoogika erialal (BA) ning töötanud Tallinna Asunduse Lasteaia õpetajana 6 aastat. Kuna meie lasteaias on palju muukeelseid lapsi, siis oleme oma rühmas praktiseerinud erinevaid mänge ja metoodikaid keeleõppeks, mis oleksid lapsi haaravad ning motiveerivad. Olen esinenud muukeelsete laste toetamise teemal Tallinna Haridusameti Koolituskonverentsil “Avatud südame ja hea sõnaga” (2022), jaganud oma kogemust õpetajatega koostöös Hea Alguse metoodika koolituskeskusega ning viinud läbi ka  lugemisoskust toetavate tegevuste koolitusi. Olen Eesti Lugemisühingu liige ning osalesin Iirimaal Dublinis 22. Euroopa Kirjaoskuskonverentsil (2022), kus osalesin sümpoosiumis, mis tutvustas Lugemispesa projekti.

Mul on olnud au teha koostööd koolitus- ja nõustamiskeskusega Hooling alates 2021 aasta aprillist. Olen ise osalenud varasemalt Hoolingu koolitustel ja väga nautinud Hoolingu koolitajate stiili, mis läheneb õppijate vajadusest ja tugineb praktikale. Hoian endas samu väärtusi, pean oluliseks eneseanalüüsi ja enda tassi täis hoidmist. Usun, et heade suhete loomine ja hoidmine, toimiv meeskonnatöö ning loovus on töörõõmu aluseks. Soovin neid samu väärtusi hoides jagada oma praktilist kogemust oma igapäevasest tööst, mida ma väga armastan.