Esmane nõustamine peredele

Hooliv tugi lapsele, perele, õpetajale ja spetsialistile 

Hoolingu loomise algul tõdesime mõttekaaslastega, et iga pere võib sattuda mingil hetkel olukorda, kus tema laps vajab abi. Tihti avalduvad erivajadused lapsel just alles lasteaed või kooli minnes. Oma koduses keskkonnas ei ole lapsel neid käitumise eripärasid, mis grupis ilmnevad. Iga laps on eriline, tähtis ja oluline. Iga laps peab saama märgatud ja toetatud. Nägime, et õpetajad lasteaedades on hädas- mida teha lapsega, kes käitub teistmoodi, kuidas teda toetada, kuidas toetada peret, kes on eemaletõmbunud või hoopis ükskõikne. Nägime, et pered on hädas- kui laps vajab abi, siis muutub kogu pere dünaamika, siin on väga oluline, et on keegi, kes kuulab südamega, ei anna hinnanguid, hoolib ja soovib toetada.  

Ülioluline on, et lapse ümber tekiks tugev võrgustik, mis toetab peret ja last.  

Siiski ei ole pruugi see alati nii minna, sest tugeva koostöö aluseks on head suhted ja erivajadusega lapse pere ei pruugi olla täis indu, jaksu või oskust alati lahkelt suhelda. Õpetaja on see, kelle professionaalsus peaks olema lapse märkamine, tagasiside andmine ja koos lahenduste leidmine. Tugivõrkustikus võiks olla eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed jne. 

Oleme Hoolingus kogenud ise ja oma pereliikmete vaimseid muresid, keerulisi aegu ja vajadust saada abi. Saime aru, et Eestis on väga head spetsialistid, kes aitavad ja toetavad last igati.  

Olles ise rollis, kus abiotsimine on vajalik, kogedes meie tugistruktuuride tugevusi ja arengukohti võib väita, et meil on suurepärased spetsialistid, kes teevad oma tööd südame ja hingega. Küll on arengukohaks see, et tihti käib pere killustatult erinevate tugimeeskondade juures ja ei teki seost, kus me oleme ja kuhu liigume. Mis on hetkel lapse vajadused ja pere vajadused, mis on järgmine samm, mida teha jne.  

Samuti vajab iga pere just alguses kedagi, kes kuulab, kaardistab, jagab infot ja toetab just seda peret, just nii, mida see konkreetne pere vajab.  

Leiame, et teenus ESMANE NÕUSTAMINE  on see, mis aitab peret, kes soovib hoolivat ja mõistvat kuulamist, olukorra kaardistamist ja edasiste sammude planeerimist.  

Pakume Hoolingus võimalust osta teenusena esmast nõustamist, kus vajadusel saab oma eriala spetsialist kohtuda perega kontaktis või veebis.  

Esmane nõustamine: 

Võta meiega ühendust info@hooling.ee 

Lugemisnõustamine

Koostööpartnerid