Haridusasutuste juhtidele

Hooling tähistab 2023 aastal enda 10 juubelit. Pakume selle raames kõigile haridusasutuse juhtidele maakonniti tasuta koolitusi. Kui oled huvitatud, siis palun kirjuta info@hooling.ee.

Juht on eestvedaja, kes loob oma tegevuse ja isikliku eeskujuga organisatsiooni
kultuuri, ühtset nägemust lasteaia pedagoogilisest filosoofiast, identiteedist, arendussuundadest ja eesmärkidest.

Juhi väärtustest, juhtimisstiilist ja suhete juhtimise oskustest sõltub paljuski, kui avatud on organisatsioon koostööle ja meeskonna kaasamisele juhtimisse ning eestvedamisse. Koostöö ja kaasamine on võimalikud vaid positiivses sotsiaalses keskkonnas, mida toetab ühtsetel väärtustel tuginev organisatsiooni kultuur ja ühiselt kokkulepitud head tavad. Positiivne sotsiaalne keskkond koos professionaalse eneseteostuse võimalusega on peamisteks töörahulolu allikateks.
Selleks, et juht kõike seda oma meeskonnale pakkuda suudaks, vajab ta ise pidevalt nii enese hoidmist kui inspiratsiooni.

Juhtidele suunatud koolituste ja kogemusgruppide eesmärgiks on toetada läbi vastastikuse kogemuste jagamise ja eneseanalüüsi juhi professionaalset arengut, pakkuda inspiratsiooni ja jõustamist ning enesehoidu.

Pakume tuge ja nõustamist direktoritele, õppejuhtidele ja majandusalajuhtidele.

Teemad:
•    Tulemusliku meeskonnatöö alustalad
•    Kvaliteeti ja rahulolu loov meeskonnatöö
•    Väärtuspõhine juhtimine
•    Kaasava organisatsioonikultuuri kujundamine
•    Suhete juhtimine
•    Tagasiside andmine
•    Inspiratsioon ja loovus juhi töös
•    Juhi enesehoid

Supervisoonid