Hommikuring


Mida saab iga lasteaia õpetaja teha, et maailm oleks parem koht, mis on tegevus, mis kunagi ei tohiks ära jääda ja miks see nii oluline ikkagi on?

Hommikuringi kõige tähtsaim eesmärk on luua selline sotsiaalne keskkond, et kogu rühmapere oleks koos ja iga laps tajuks, et ta on osa grupist, oodatud ja väärtustatud.

Selleks on hea tegevus istuda ringis ja ringi liigub üks ese/mänguasi, kelle käes see on, see ütleb midagi (nt kuidas ennast tunnen, mis tuju mul on, mis on hästi, mis mind täna rõõmustab jne). Piisab ühest küsimusest.

Enne ringi saab rääkida õpetaja, et kui oluline on kuulata kõiki mitte vaid kõrvadega vaid ka südamega.

Kui laps räägib, siis ka õpetajad kuulavad 100% lapse juttu, peegeldevad, tunnustavad, lubavad rääkida, ei vaidle ega vastandu.

Kui selline ring toimub päriselt (see võib olla päris väljakutseid nõudev tegevus siis, kui lapsi on palju ja lapsed ei jaksa ja veel ei oska kuulata, sellepärast ei tohiks hommikuring olla väga pikk), siis on see päeva kõige olulusem osa, see on ka suures pildis ülioluline tegevus, sest kui grupis tekib päris aktsepteerimine kõigi suhtes, siis on see ülim, mida saame õpetajatena pakkuda lastele, et maailm oleks parem koht.

Hommikuringis jagame ka infot, mis täna toimub, et tekiks turvatunne, aga õppetegevuste läbiviimine hommikuringis ei ole kõige tähtsam.

Oleme Hoolingus mõnikord toonud südamest näite, et kui maailma kõigis haridusasutustest toimuks päriselt südamest-südamesse hommikuringid, siis oleks tõenäoliselt ka kurjust maailma väga palju vähem. Inimesed vajavad armastust, tähelepanu ja hoolimist- lasteaias on hommikuring kohaks, kus see toimub veel teadlkumalt ja eesmärgistatumalt. Lapsed saavad iga päev näite, kuidas aktsepteerida ka endast erinevaid, kuidas olla hooliv, kuidas kuulata südamega.

Lihtsad asjad ongi maailmas kõige olulisemad 🤍