Rõõmus koolitee igale lapsele: kiusamise lahendus on õpetaja teadlik tegevus grupijuhina


Selleks, et iga lapse koolitee oleks rõõmus ja turvaline, saame meie, täiskasvanud palju ise ära teha. Igasugune kiusamine, tõrjumine või halvasti suhtumine laastab last ja meie kohtustus on igati ennetada selliseid olukordi.

Jah, me teame, et lapse kõige suurem mõjutaja on kodu, aga õpetajana saame mõelda, mis on meie mõjuväljas. Klassijuhataja ja iga õpetaja mõju on lapse elule ülisuur. Saab olla lihtsalt grupijuht, kes on ja täidab oma kohustust. Saab ka olla inimene, kes muudab reaalselt inimeste elusid.

Õpetaja üks roll on olla ka pereda jaoks see, kes annab teada sellest, kui oluline on üksteist hoida, arvestada üksteise erinevustega ja alati anda teada, kui näeme, et keegi on kiusatud või tõrjutud. Mis siis, et pered ei pruugi seda infot vastu võtta või midagi muuta. Õpetaja professionaalsus ongi see, et me teeme ikkagi, mõtleme välja veel kavalamaid viise, et peredeni jõuda. Alustage viisakast, soojast ja väärikast suhtlusest- olge igas olukorras oma headuse ja sooja suhtumisega eeskujuks.

Unustada ei tohi veebikeskondi, kus toimub samasugune tihe infovahetus ja suhtlus: me ei saa lapsi seal pidevalt jälgida, aga saame õpetada järjekindlalt, et halbade kommentaaride lisamine ei ole lubatud ja kiusamisele peab reageerima ka seal.

Kõik need kiusatud, ka need, kes näevad, aga ei sekku ja kiusajad, keda ei peatata: nad kõik on mingis mõtted katkised ja poolikud inimesed tulevikus. Muidugi, kogemused annavad meile ka võimaluse kasvada ja areneda, aga see on võimalik vaid läbi toetuse ja teadliku vaate.

Muutes vaid mõnda asja, saame muuta väga palju. Õpetaja, Sinu võimuses on sellel õppeaastal teha need muudatused.

Grupp on koht, kus avalduvad erinevate laste erinevad tugevused, arengukohad, erivajadused. Grupis on alati keegi liider, keegi kaasamõtleja, keegi, keda ei valita esimesena. Kui laps ei tunne ennast grupis hästi, siis ei ole võimalik õppida ja areneda edukalt. Igal lapsel peab olema võimalus tunda ennast gruppi kuuluvana: ka siis, kui ta on erinev. Ka need, kes on liidrid, ka need, kes on nö nõrgemad. Grupp on tugevus, grupi kokkuhoius on jõud.

Kas mäletate oma kooliajast aega, et õpetaja teadlikult lõi grupi, et kõigil oleks hea? Pigem mäletame üksteise taga istumist ja infot õppimise kohta. Tänane haridusuuendus ütleb, et just suhted on need, mis toetavad meid õppimisel ja arengul.

Grupijuhimise mõte on see, et grupikultuur tekib alati: kui seda ei juhi teadlik täiskasvanu, siis tekib nö kärbeste jumala kultuur ja ellu jäävad vaid tugevad. Inimeseks olemise oluline oskus on hoida nõrgemaid grupiliikmeid.

Õpetaja esmane võimalus on olla teadlik oma grupijuhi rollist. Ja sellel toetudes luua olukord, kus esmalt kõik kohtuvad. Päris kontaktid on suhte ja turvalisuse aluseks. Ringis olles me oleme sunnitud olema ise kõigi ees ja teisi kuulama. Alusta päeva hommikuringiga, kus kõige olulisem on see, et iga laps saab sõna (piisab ka ühest sõnast) ja kõik kuulavad kõiki südamega. Kui selline oskus oleks meie ühiskonnas olemas, siis oleks maailm ilusam koht. Lapsed on kaos ja õppimisprotsess. Täiskasvanu on see, kes ka nõuab, õpetab ja loob pidealt kultuuri, kus ei ole kohta mittekuulamisel, naeruvääristamisel ega alandusel. See ei ole lubatud.

Looge lastega kokkulepped. Küsige, mis on need head tavad, et meil kõigil oleks hea. Pange kokkulepped kirja ja joonistage oma käejäljed alla, sest kõik vastutavad. Arvestama peab, et lapsed ei oska pidada ise piire ja kokkuleppeid, see on täiskasvanu töö.

Looge võimalused, et lapsed saaks omavahel kohtuda ja koostööd teha. Rääkige väsimatult, et oluline on osata koostööd teha kõigi grupiliikmetega, isegi siis, kui ma ei satu kokku oma sõbraga. Ole ka ise see, kes leiab aega, et päriselt kuulata, vaadata silma. Leia ka need lapsed, kes kunagi ise ei tule, mine ise ja ütle neile, et ma näen Sind.

Tunnusta järjepidevalt lapsi ja näe, kuidas nad hakkavad ise üksteist tunnustama. Tunnustus on ka naeratus lapsest möödudes, soe sõna ja viisakas suhtlemine.

Hea õpetaja, ma tean, mida Sa tunned nüüd seda lugedes: taaskord keegi annab nõu, taaskord keegi nõuab, taaskord keegi tahab midagi rohkemat….see töö, mida õpetaja igapäevaselt juba teeb, madala palga ja tohutu energiakuluga on ebanormaalne. Olen nõus! Meie õppekava on täiesti ülekoormatud üleliigse infoga, väga paljud asjad on ajale jalgu jäänud, igasugused tasemetööd, eksamid ja õpetajate-koolide mõõtmised on hulluksajavalt pingelised. Lisaks lapsevanemad, kelle üks etteheitev kiri võib röövida mitmeks päevaks töörõõmu. Ma olen ikka kõigega nõus. Hoolingu mõte ongi, et eelkõige tuleb leida rahu, tasakaal ja jõustatus enda sees.

Võta fookuseks enda hoidmine, tee pause, hinga, naerata, näita lastele, et oled inimene ja oskad puhata. Just see oskus on midagi, mida nad elus vajavad.

Olles täna õpetaja saad just Sina muuta midagi väga olulist. Sa saad kaitsta seda väikest inimest sellega, et lood teadlikult gruppi nii, et meil kõigil on hea. Istuge grupis ja arutage, alguses nad ei püsi ja ei oska, aga kus nad seda siis õpivad.

Lapsed on väga ausad ja kiusamine on minu arust osaliselt ka selge peegeldus täiskasvanute teadlikult loomata jäetud gruppidest. Grupid, mis lihtsalt on, aga keegi ei hoolitse sealse kultuuri eest. Justnagu perekond, mis formaalselt on, aga tegelikult ei toimi. Iga laps väärib gruppi, kus tal on hea ja tema eest seistakse.

On nagu on. Sina oled õpetaja ja saad võtta sellest õppeaastast parima. Sa ei ole ainet õpetamas. Sa õpetad inimest. Loo talle selleks võimalused. Hoia ennast, mitte miski ei ole väärtuslikum Sinu enda tervisest ja heaolust. Kas mitte päriselt olla teiste jaoks olemas, muuta maailm, muudab meid endid tervemaks.

Ilusat õppeaastat

Maili Liinev

Hooling