Õpetaja vaimne tervis


Lapsed vajavad täiskasvanuid, kes tulevad oma tunnetega toime.

Vaimse tervise hoidmine on tänasel päeval väga oluline.

1. Tegele väga teadlikult iga päev oma vaimse tervise hoidmisega. Tea, et erinevad emotsioonid (hirm, viha, abitus jne) on normaalsed ja neid kogevad nii täiskasvanud kui ka lapsed. Vaimse tervise hoidmiseks keskendu iga päev sellele, et jälgid ise oma mõtteid ja tundeid, hoiad korras oma söömise, magamise ja liikumisvajaduse- see aitab Sul olla vormis, et toetada teisi. Märka mõtteid ja tundeid ja mõtle teadlkult, mis hetkel on hästi ja mille eest oled tänulik.

2. Võta puhkust uudistest ja sotsiaalmeediast. Liigu värskses õhus, just nii oled Sa paremas vaimses vormis.

3. Täiskasvanu kohus on olla lapse jaoks olemas ja toeks. Säilita igapäevased toimingud, ole lapsega koos, mängi temaga. Hoia kodus ja haridusasutuses teadlikult tavapärast rütmi ja head õhkkonda. Väldi olukorda, kus laps näeb pidevalt häirivaid uudiseid.

4. Hoolitse oma inimeste eest oma ümber- lasteaias on õpetaja grupijuht, kes saab ka olla toeks oma kolleegidele- õpetaja abidele, assistentidele jne. Kuula neid ja anna toetavat infot. Arvesta sellega, et osad inimesed sulguvad rohkem ja ei soovi jagada, teised võivad jagada ka oma hirmutavaid mõtteid- kuulajana ei pea nendega kaasa minema vaid jääma ikka oma keskmesse.

5. Vasta lapse küsimustele ja ära räägi rohkem. Väldi oma hirmudest rääkimist lapsele. Ole aus ja saa aru, mis vanuses on laps ja mida talle rääkida.

6. Lasteaias ja õues kohtuvad lapsed omavahel- kui laps küsib, siis selgita, et sõjas ei ole süüdi venelased ega vene keelt kõnelevad inimesed. Me oleme kõik omavahel sõbrad. Sõja algatasid Vene riigijuhid, kelle tegu on vale. Ära lisa emotsioone. Ole soe ja sõbralik kõigi peredega suheldes.

7. Ära kanna oma hirme lastele üle- ära eelda, et laps kardab samamoodi nagu täiskasvanud. Laps vajab täiskasvanut, kes on olemas ja saab oma tunnetega hakkama.

8. Hoolitse veelkord iseenda eest- leia rahu ja tasakaal enda sees. Ära unusta, et liikumine, uni ja toit on vaimse tervise alustalad. Otsi vajadusel abi ja jaga oma mõtteid ja tundeid.

Pakume koos oma koostööpartneritega võimalust vaimse tervise nõustamisteks ja koolitusteks. Hoolingu koostööpartnerid on:

psühholoog Lagle Reinup, sotsiaalpedagoog Annika Roosimägi, psühholoog/logopeed/eripedagoog Meeli Pandis, eripedagoog-nõustaja Liina Selgis. Hoolingu superviisorid Maili Liinev ja Ilona Sillak. Kirjuta info@hooling.ee

Hooling