Kalli Suga

Kalli Suga on tervikliku elustiili nõustaja, laste ja täiskasvanute joogaõpetaja, KalliKodu ja Laste Joogaruum Hingelind asutaja.

Kalli Suga koolitused


Liikumistegevused lasteaia õppeprotsessis: loovad liikumisega õppemängud, lastejooga ja lõdvestusharjutused

Lapsest lähtuv õpe lähtub põhimõttest, et õppimine peaks olema lapse jaoks mänguline, lihtne ja huvitav. Lapse liikumisvajadust saab professionaalne õpetaja kasutada igas õppetegevuses teadlikult ja protsessi juhtides. Praktilisel koolitusel mängime läbi liikumistegevusi, mille käigus saab õppida tähti ja häälikuid (lugemisjooga), numbreid ja arvutamist, teemasid, mida lasteaia õppekava käsitleb. Teeme tutvust ka erinevate lõõgastumis-ja keskendumist soodustavate harjutustega.