Kärolin Kaarlep

Kogemuspagas

Tallinna Ülikooli klassiõpetaja eriala õpingute käigus sattusin tööle Kiili Lasteaeda muusikaõpetajana. Juhusest kasvas kogu minu elu edasine karjäär. Aastast 2000 olen töötanud lasteaia rühma- ja muusikaõpetajana. Kõige suurema osa tööelust olen arenenud ja kasvanud Eralasteaed Nabas. Sealse töö kõrvalt hakkasin 2008. aastast koolitama ja kogemusi jagama teiste lasteaiaõpetajate ning neid toetava tugipersonaliga erinevate eelkoolipedagoogikaga seotud kaasaegsete teemade raames. Viimased aastad olen oma teadmisi ja oskusi proovile pannud Lasteaed Naba juhina. Minu eesmärk on olnud ennekõike nüüdisaegsete hariduslike põhimõtete sisseviimine ja juurutamine töös lastega ning lastega tegutseva personali toetamine muutuste käigus. Juhina näen, et tänased ülikooli lõpetajad on omandanud hariduse, mis mõneti ei vasta kõikidele homsetele ootustele, kuna kogu maailm, seal hulgas haridusmaastik, on pidevas ja kiires muutumises. Elukestev õpe ja ajaga kaasas käimine on möödapääsmatu, et olla edukas ja saada inimesena terviklikult hästi hakkama.

Hetke tööd ja tegemised

MTÜ Hooling koolitaja, Eralasteaed Naba direktor

Kärolin Kaarlep koolitused


Arengu-ja perevestlused lasteaias

Koolitusel saab iga õpetaja ülevaate, mis on arenguvestluste eesmärk, kuidas valmistuda lapse arengut toetavateks planeeritud kohtumisteks vanematega ning millised head praktikad aitavad vestluseid edukalt juhtida.