Koolituse sisu

Sisukord

E-õpperännaku juhend
E-õpperännaku 10 peatuspunkti
Soovitused meeskondlikeks kokkuvõteteks

E-õpperännaku juhend

Tere tulemast Hoolingu e-õpperännakule „Teekond lapsest lähtuva mõtteviisi poole läbi projektõppe kogemuse”

Juhend sisaldab olulist infot e-õpperännaku korralduse ja läbimise kohta.

Hoolingu e-õpperännak on 10-nädalane veebipõhine koolitus lasteaedadele, mille keskseteks teemadeks on:

Koolitus on mõeldud kõigile lastega lasteaias töötavatele inimestele (õpetajad, õpetaja abid, assistendid kui ka spetsialistid ja juhid) ja sobib nii algajale kui ka pikaajalise kogemusega inimesele.

E-õpperännak sisaldab:

Vaata täpsemalt https://www.hooling.ee/e-opperannak/

E-õpperännaku (koolituse) korraldus ja sisu:

NB! Videoloenguid on rangelt keelatud alla laadida ja jagada – loengud sisaldavad fotosid ja videoid, kus on lapsed. Videomaterjalid on mõeldud vaid teie meeskonnale ja on autoriõigusega kaitstud, palume mitte edasi jagada. 

Videote ja fotode kasutamine antud e-õppeprogrammi raames on lastevanematega kooskõlastatud.

Iga asutus võib ise valida, kuidas e-õpperännaku läbib – kas vaatate ainult videoloenguid või teete kaasa väljakutsed ja meeskondlikud tegevused. Õpitee valite teie ise.

E-õpperännakul on 10 peatuspunkti

1Haridusmuutused
Muutuste mõju ja valikud. Muutunud õpetaja roll ja väljakutsed. Nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv mõtteviis ja nende seos projektõpe.
2Professionaalne suhtlemine ja tagasiside
Suhetel põhinev õppimine. Professionaalse suhtlemise mudel. Jõustav tagasiside ja südamega suhtlemine.
3Rühma meeskonnatöö
Meeskonnatöö loomine ja restart meeskonnatööle. Osapoolte rollid, ülesanded ja vastutus. Õpetaja abi ja assistendi roll lapse toetajana ja meeskonna liikmena. Koostööd toetav suhtlemine. Meeskonna koostööaeg ja teemad, mis toetavad jõustavate suhete loomist.
4Õpetajaks olemise kunst
Arusaamad õpetamisest ja õppimisest. Lapsest lähtuv õpetaja projektõppes. Õpetaja kui „mitteõpetaja”. Suletud ja avatud õpiruum.
5Planeerimine või planeerimatus
Planeerimine läbi aja. Projektõpe – planeerimine või planeerimatus. Isetekkiv õppekava. Õpetaja ja lapse roll planeerimistegevuses. Lapse huvist lähtuva õpiraja loomine.
6Lapsest lähtuv õpirada
(lapsest algav planeerimine dünaamiline rühmaruum ja kõnelevad seinad)
Inspireeriv ja koos projektiga muutuv rühma keskkond. Kõnelev rühmaruum – lapse õppimise peegel. Lapse ja õpetaja koostöö õpiruumi loomisel. Õpiruum kui õpetaja. Kõnelevad seinad.
Õpetaja, kui lapse mõtete vahendaja. Laste ideede ja huvide kasutamine õppe-kasvatustegevuses. Lapse võimalus avastada maailma omal viisil. Tulevikutugevused: ennastjuhtivus, positiivsus, koostöövalmidus, aktiivsus, loovus.
7Lapse loovus õppeprotsessis
Lapse võimalus olla 100% originaal – aita lapsel kasvada iseendaks. Loovust toetav õpetaja. Loovus: emotsioonid, lust, julgus, vabadus. Kunstitegevus projektõppes. „Pikaajaline“ tööleht.
Laps ja looming.
8Projekti tutvustus: projekti sünd, kulg ja lõpp
Projektõpe – dialoog õpetaja ja lapse vahel. Laps projekti sees. Koostööoskused ja töö grupis. Laps planeerib, teostab, hindab. Õpetaja kui väljakutsete looja ja lapse õppimise toetaja. Piirid ja kokkulepped õppeprotsessis. Projekti näide!
9Pedagoogiline dokumenteerimine
10Korduma kippuvad küsimused
E-õpperännaku juhid arutlevad ümarlauas küsimuste üle, mis seoses rännaku teemaga on korduvalt esile kerkinud.

Soovitused meeskondlikeks kokkuvõteteks

1. nädalal: koguge kokku küsimused e-õpperännaku küsimuste purki (1. nädala „väljakutse”)

2. nädal:

kaardistage koos meeskonnaga küsimused kinnitades need väljaprinditud RÄNNUKAARDILE (1. nädala materjalides)

6. nädal:

10. nädal: Koolitusprotsessi kokkuvõte ja edasiste eesmärkida püstitamine.