Koolitus lasteaias töötavatele inimestele ja peredele: “Kuidas rääkida lastega kriisidest ja mõista ning toetada traumat kogenud lapsi”

Üha enam tuleb tänapäeva maailma kriitiliste sündmuste keskel pöörata tähelepanu laste vaimsele tervisele. Teadlikud täiskasvanud laste ümber on suurim kaitsemehhanism, mis aitab lapse mällu salvestunud traumaatilised mälestused asendada uute positiivsete kogemustega.

Kriisi ja traumatööd tehes vajame me elevandi paksu nahka ning suurt vahukommist südant, sest töö traumadega pole sprint, vaid maraton. Sealjuures ei tohi me unustada ära ka iseenda hoidmist, sest teisi saab aidata ainult siis, kui me oskame aidata ja hoida iseennast. Traumeeritud  ja kõrgendatud stressi kogevaid lapsi on lihtsam mõista ja aidata, kui saame aru, mis toimub nende ajus. Tänu uusimatele neurobioloogilistele uurimustele saame vaadelda protsesse, mis tekivad stressi ja trauma tagajärjel.

Võti enamiku asjadeni elus on teadlikkus ja mõistmine. Kui oleme need saavutanud, on kergem leida ka efektiivseid strateegiaid. Seetõttu keskendub koolitus elulistele ja praktilistele näidetele ja võtetele, mis aitavad lastel tugevate tunnetega turvaliselt toime tulla ning täiskasvanutel tegelda varjatud päästikutega, mis pikaajalise stressi ja trauma kogemise tagajärjel võivad vallanduda.

Koolitusel käsitletavad teemad

  • Kuidas teadmised aju arengust aitavad meil mõista paremini muutusi, mis toimuvad traumeeritud ja stressi kogevate laste, kui ka täiskasvanute ajus
  • Kontakti loomine, jõustamine ja käitumise korrigeerimine – millal, kuidas, miks? Ehk kuidas luua lastega terapeutiline side, mis aitab traumakogemusega lapsi
  • Kuidas rääkida lastega emotsionaalselt keerulistel teemadel
  • Kuidas aidata lastel turvaliselt väljendada tugevaid tundeid, maandada stressi ja vähendada hirmu.
  • Miks klassikalised pedagoogilised ja kasvatuslikud võtted traumeeritud laste puhul sageli ei tööta? Kuidas sellises olukorras käituda.
  • Kuidas hoida täiskasvanuna iseennast, et vältida läbipõlemist ja kaastundeväsimuse tekkimist?

Koolitust tutvustav video.

Koolitaja Lagle Reinup

Olen omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi psühholoogias, lisaks olen lõpetanud mänguteraapia 345 tunnise väljaõppe. Samuti olen täiendanud teadmisi kognitiiv-käitumisliku teraapia sissejuhataval kursusel ning läbinud lahenduskeskse lühiintervjuu koolituse.

Pean elukestvat õppimist ja enesetäiendamist väga oluliseks, olles täiendanud ennast paljudel lühematel koolitusetel nii Eestis kui ka välismaal. Hetkel õpin pereteraapia põhiväljaõppes ning osalen erinevatel rahvusvahelistel koolitustel, mis keskenduvad kiindumussuhtele, traumateadlikusele ning trauma läbinud laste ja perede toetamisele.

Lastega olen töötanud peaaegu 10 aastat, alguses lasteaiaõpetajana ja laagrikasvatajana ning hiljem koolis tugiisikuna. Seejärel töötasin viis aastat lasteaias tugimeeskonna juhi ning psühholoogina. Hetkel töötan perekeskuses psühholoogina nii laste, kui ka noorukitega, kaasates teraapiasse enamasti tervet perekonda. Samuti viin läbi teraapiagruppe noorukitele ja täiskasvanutele.

Olen ka Igale Lapsele Pere Kompetentsikeskus psühholoog, kus töötan peredega, kasutades kiindumuspõhiseid lähenemisi ja traumateadlikke sekkumisi, aidates mõista trauma mõju lapse ajule ning toetades vanemaid lapse sisemise maailma negatiivsete mustrite ümber kujundamisel. Lisaks olen Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor ning viin regulaarselt läbi koolitusi ka lastevanematele, noorukitel ja haridustöötajatele.

Kell 13-14.30

Hind 25 eurot

Registreeru