Merilin Karelin

Minu töökogemus ja hariduskäik

Olen lasteaiaõpetajana töötanud 9 aastat, olles sellest pool töötanud munitsipaallasteaias ja pool eralasteaias. Töötamise ajal omandasin alushariduse bakalaureuse kraadi Tallinna Ülikoolis. Lisaks alusharidusele on mind alati huvitanud ka eripedagoogika, seetõttu läbisin pärast bakalaureuse lõpetamist veel Tartu Ülikoolis üheaastase eripedagoogika kursuse. Selle järel suundusin õppima Tallinna Ülikooli magistriõppesse eripedagoog-nõustajaks. Magistriõpingud viisid mind tööle rehabilitatsioonikeskusesse, kus lasteaiaõpetajatöö kõrvalt töötasin lisaks eripedagoogina.

Minust endast

Kes ma olen? Ma olen ema, õpetaja, elukaaslane, tütar… ja nii võiks see rida erinevate rollide näol jätkuda. Õpetaja roll on see, mis toob mind siia, Hoolingusse. Meil kõigil on oma taust ja lugu, mis on kujundanud meid sellisteks nagu me oleme. Eriti olen seda tundnud õpetaja ametit pidades, kus ootamatult tulevad kasuks kõik põhikooliaegsed huviringid ja lapsepõlves kogetud seiklused ja selgeks õpitud mängud. Näitering, koor, tantsimine, kergejõustik- lasteaiaõpetaja igapäevatöös paras raudvara, mida tagataskust võtta. 🙂 Ja selle kõige juures ongi minust kujunenud üks suur lasteaianduse fänn. See ei ole mu jaoks lihtsalt töö, vaid võtan seda ka kui enda hobi ja huvi, sest ka vabal ajal uurin, mõtestan, analüüsin.

Mööda lasteaiaõpetajaredelit ronides jõudsin ühel hetkel pulgale nimega “Projektõpe”. See oli koht, kus tundsin, et tegelikult saab lisaks redelil üles-alla ronimisele veel igasuguseid trikke teha (väike fantaasiaharjutus nüüd sulle). Minu jaoks on oluline, et lapsed saaksid õppides olla aktiivsed osalejad ja kaasamõtlejad, nautida protsessi ning tunda, et suhted nii täiskasvanute kui eakaaslastega on väärtustatud. Õppe kohandamisel jälgin lapse arengut, mitte vanust.
Nii astungi hommikuti entusiastlikult lasteaia poole, suur ootus ja põnevus uue päeva toimetuste ees. Ootus pakkuda lastele rõõmu avastamisest, uurimisest, katsetamistest ja võimalustest kogeda. Jälgida laste emotsioone ja tundeid ning märgata, kuidas kogetu hakkab läbi laste elama oma väikest elu ja meie õppeprotsessi suunama.

Mina ja Hooling

Hoolinguga teeme koostööd, kuna meil on tekkinud omavaheline sümpaatia. Olen osalenud mitmetel Hoolingu koolitustel ning alati tundnud, et Hoolingu väärtused ja põhimõtted on andnud mulle õpetajana nii palju juurde, on mind kasvatanud ja avardanud. Meie väärtused ühtivad – sooja õhkkonnaga kaasaegne õpikeskkond, olulisel kohal on suhted, enesereflekteerimise ja analüüsimise olulisus õppimisel, teemade lahti mõtestamine ja arutlemine, aktiivne õppimine ja õppijate kaasamine. Just need ka nüüdisaegse õpikäsitusele omased väärtused ja tunnused ühendavad meid Eesti haridusse panustamises. Nii jagan mina enda praktilisi kogemusi ja teadmisi aktiivõppest, mille ühe väljundina tutvustan ka projektõpet.

Merilin Karelini koolitused


Lapse päev rühmas: aktiivõppetegevused kogu päeva vältel

Laps õpib lasteaias läbi mängu ja selleks, et mänguaeg ei oleks vaid vabamäng, saab õpetaja luua teadlikult motiveeriva ja huvitekitava õpikeskkonna, kus tegevused toimuvad lapsest lähtuvalt nii, et laps on ise aktiivne õppija.