Karina Tammeri

Olen alushariduses töötanud juba alates 1991 aastast, pedagoogilise hariduse olen omandanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris ja Tallina ülikoolis. Alates 2006 aastast tegutsen Eralasteaias Naba, mulle meeldib töö Nabas, see on mitmekesine ja huvitav, palju on suhtlemist, suhete loomist ja hoidmist. Töö Nabas on andnud mulle võimaluse kõik meeled aktiivsena hoida ja professionaalselt areneda. Naba lasteaias olen koostöös õpetajatega eest vedanud avastus-ja projektõpet, käivitanud ja ellu viinud õues õppe projekti “ Naba loovus-ja loodusrada“, koostöös TLÜ ja MTÜ Hoolinguga viin läbi koolitus, teemadeks „Õhinapõhine õpe“, „Projektõppe võimalused lasteaias“, „Õuesõpe“ .

Muud tegemised

Täna tegeleme Nabas uuenenud õpikäsituse arendamisega ja selle elluviimisega. Uuenenud õpikäsituse elluviimisel tegutseme nii, et laste õppimiskogemus ja õpetajate õpetamise võimalused oleks vaheldusrikkad, et laps oleks aktiivne, tegevused oleks mitmekesised ja elulähedased, et arvestataks laste huvi,  erisusi ja tugevusi, toetataks sotsiaalset võimekust. Mina usun, et õpikeskkonda on kõikjal kus lastega ollakse, minnakse või sattutakse.