Meeli Pandis

LOGOPEED

Alates sügis 2022 töötab kolmapäeviti Hoolingu ruumides logopeed.

Kontakt:

5531144, meeli.pandis@gmail.com

Meeli Pandis on hariduselt logopeed/eripedagoog ja psühholoog. Tööalaselt alutanud koolilogopeedina, õpetanud eripedagooge Tallinna Ülikoolis ja nõustanud haridustegevust Kesk- ja Ida-Euroopa ja SRÜ riikide SOS Lastekülade ühingutes.

Meeli töötab hetkel logopeedina Gaia Koolis ja Tallinna Kunstigümnaasiumis, kus töötab ka muukeelsete lastega.
Kogu oma tööelu on ta palju teinud ka arendus- ja projektitööd, eriti Eesti Lugemisühingu (lugemisyhing.ee) ja Rahvusvahelise Kirjaoskusühingu (literacyworldvide.org) kaudu. Koolitanud on ta aastakümneid nii põhitööna kui täiendkoolituses.

Hoolinguga seovad Meelit isiklikud sidemed ja maailmavaade. Me usume iga õppija ja õpetaja erilisuse arvestamisse, loovatesse lahendustesse ja arengu ning õppimise lõppematusse.