Toimunud loengud

16. MÄRTS

„Rühmameeskonna koostöö – kuidas luua jõustavat meeskonnatööd
väljakutseterohkel ajal?“ 
TEEMAD:
– Rühmameeskond kui „jõujaam”
– milline on õpetaja roll rühma koostöö juhtimisel
– kuidas luua jõustavaid suhteid rühma meeskonnas
– millised on väljakutsed ja ka võimalused meeskonnatöös praeguses
koroonareaalsuses

Koolitaja Ilona Sillak ütleb enda kohta nii:
Minu professionaalse kogemuste hulka kuuluvad nii õpetajana rühmameeskonnas töötamine kui lasteaia juhina rühmameeskondade koostöö toetamine. Viimased aastad olen saanud rühmameeskondade koostööse panustada Hoolingu koolitaja ja superviisorina.

22. MÄRTS

Praktikult praktikule
„Erivajadusega lapse toetamine-eripedagoogi praktilised nõuanded.“
Teemad:
– Kuidas märgata last, kes vajab lisatähelepanu
– Kuidas leida koostöö vanemaga, kes ei ole koostööle orienteeritud
– Mida vajab laps ja kuidas kohandada rühmas tööd
– Kuidas teha nii, et kõigil lastel on rühmas hea olla
Maili Liinev on Hoolingu eripedagoog-nõustaja, kelle igapäeva töö üks osa on vaadelda rühmades lapsi, anda tagasisidet õpetajatele ja peredele. Maili on ka ise lapsevanem erivajadusega lapsele. Ta jagab oma parimaid kogemusi, mis on last,rühmameeskonda, peret ja rühma toimimist toetanud. Võimalik on saata enne koolitust maili@hooling.ee oma juhtumi kirjeldus või küsimused.

29.MÄRTS

“Mänguline õuesõpe”
Mida ja kuidas teha oma lasteaia õuealal? Praktiline koolitus, kust saad vajaliku julgustuse ja teada lihtsad võtted, et ise aktiivselt oma õuealal loovalt lahedaid tegevusi läbi viia.
Teemad:
-õuesõppe ABC
-õpetaja enda valmisolek ja mugavustunne
-tegevused ja mängud looduslike vahenditega.
Koolitaja: Margret Põllu ütleb enda kohta nii:
Olen töötanud kümme aastat lasteaiaõpetajana õuesõppe suunitlusega lasteaias (Eralasteaed Naba) ning täiendanud end visuaalkunstiteraapia alustes. Viimased kaks aastat teen lastele Loodusmuuseumis loodusringi ning viin Hoolinguga täiskasvanuid rappa-metsa-aasale taastuma 😉 Sügisel lõpetasin  Haapsalu Kutsehariduskeskuses loodusgiidi eriala. Mulle on väga südamelähedased loovus, loodus ja õues liikumine. Olles ise ema kaheaastasele, pean väga oluliseks täiskasvanu õnne-faktorit ehk siis enesehoitust ja mängulisust igas olmelises päevas.

5. APRILL

„Muinasjuttude jõustav vägi“
Imeline muinasjutuvestja Erki Kaikonen räägib muinasjutte, mis annavad jõudu, rõõmu, inspiratsiooni ja puudutavad hinge.

7.APRILL

“Mänguline matk Pääsküla rabas”
KONTAKTKOOLITUS
(grupis 10 inimest, tagatud värske õhk ja positiivne meeleolu)
Kuidas hoida oma akud laetuna ja tunda end ideedest pakatavana? Mäng ja liikumine toetab kõike seda! Mängulisel matkal tuletad endale meelde märkamise oskuse, looduses liikumise jõustava võime ning saad taskusse panna praktilised oskused  lastega/täiskasvanutega õues tegevuste läbi viimisel.
Teemad:

-mänguline looduse vahendamine
-grupi juhtimine õues
-õuesõppe tegevused ja mängud.
Koolitaja: Margret Põllu ütleb enda kohta nii:
Olen töötanud kümme aastat lasteaiaõpetajana õuesõppe suunitlusega lasteaias (Eralasteaed Naba) ning täiendanud end visuaalkunstiteraapia alustes. Viimased kaks aastat teen lastele Loodusmuuseumis loodusringi ning viin Hoolinguga täiskasvanuid rappa-metsa-aasale taastuma 😉 Sügisel lõpetasin Haapsalu
Kutsehariduskeskuses loodusgiidi eriala. Mulle on väga  südamelähedased loovus, loodus ja õues liikumine. Olles ise ema kaheaastasele, pean väga oluliseks täiskasvanu õnne-faktorit ehk siis enesehoitust ja mängulisust igas olmelises päevas.

8.APRILL

Praktikult praktikule
„Muukeelne laps lasteaias: mängud ja õppetegevused“
Teemad: 
-Kuidas toetada last rühmas, kelle emakeel ei ole eesti keel.
– Kuidas luua usaldussuhe lapse ja perega
-Õpetaja roll, planeerimine ja tegevuste läbiviimine
– Soovitused, praktilised mängud kogu rühma lastele, mis toetavad samas ka
muukeelset last
– Eesti keeles lugemine ja kirjutamine muukeelse lapse lasteaiapäevas

Inspireeriv noor õpetaja Eeva Kütt on Tallinna Asunduse Lasteaia õpetaja, tema rühmas on pooled lapsed muukeelsed. Eeva on teinud koostööd Hea Alguse Koolituskeskusega ja teeb oma igapäevast tööd suure pühendumusega. Eeva tutvustab oma rühma lugemispesa ja tegevusi siin:  (Tallinna Asunduse Lasteaed).

12.APRILL

Midagi hingele
„Kuidas jääda keerulistes oludes kohalolevaks ja rõõmsaks- hooling igapäeva
tegevustes.“

Teemad

– Mida vajab õnnelik inimene
– Kuidas iga päev praktikas end hoida
– Kuhu võib kaduda jõud ja jaks
– Mida tähendab vaimne tervis
– Mis jõustab ja aitab hoida südame täidetult ja silmad säramas
Maili Liinev on Hoolingu superviisor, eripedagoog ja lastejooga õpetaja. Maili töötab juba pea 20- aastat haridusasutustes, on kahe lapse ema ja mõtestab igapäevaselt, kuidas elada oma elu nii, et ise jaksaks.

15.APRILL

Õuesõpe linnaruumis
KONTAKTKOOLITUS (matk vanalinnas)
(grupis 10 inimest, tagatud värske õhk ja positiivne meeleolu)

Mida teha selleks, et sina täiskasvanuna tunneksid end õues tegutsedes hästi? Mida õues üldse teha saab? Lapsele meeldib õues ja mis võiks olla veel loomulikum keskkond arenemiseks kui seda on värske õhk. Õues viibimine ja liikumine parandab enesetunnet nii suurel kui väikesel ning aitab hoida vaimset tervist.
Koolitus on praktiline, sisaldades erinevaid tegevusi ja loovaid mänge, mida saab hõlpsalt oma igapäevaellu lõimida. Linnas leidub rohkelt ruumi ja võimalusi mõnusaks õues olemiseks! Mitmekesist loodust leidub siin hulgaliselt ning seda märgates avanevad uued vahvad aja sisutamise võimalused!
Koolituse järgselt märkad kindlasti paremini, mida kõike on võimalik linnaruumis/-hoovis lihtsate vahenditega teha.


Koolitaja: Margret Põllu ütleb enda kohta nii:
Olen töötanud kümme aastat lasteaiaõpetajana õuesõppe suunitlusega lasteaias (Eralasteaed Naba) ning täiendanud end visuaalkunstiteraapia alustes. Viimased kaks aastat teen lastele Loodusmuuseumis loodusringi ning viin Hoolinguga täiskasvanuid rappa-metsa-aasale taastuma 😉 Sügisel lõpetasin Haapsalu
Kutsehariduskeskuses loodusgiidi eriala. Mulle on väga südamelähedased loovus, loodus ja õues liikumine. Olles ise ema kaheaastasele, pean väga oluliseks täiskasvanu õnne-faktorit ehk siis enesehoitust ja mängulisust igas olmelises päevas.

26. APRILL

„Inspiratsiooniloeng Õpetajale“
Teemad:
-Mida on meile ütlema tulnud praegune eriolukord.
-Õppimine ja õnnetunne- üks tervik.
-Õppimine ja õpetamine.
-Muutumisest. Kasvamisest. Õnneseisundist.
-Praktilised harjutused tasakaalu saavutamiseks ja hoidmiseks.
-Jagamine, mis põhineb kogetul.

Inspireeriv Kärt Tomingas on on Eesti näitleja, laulja ja teatripedagoog, õpetanud näitlejameisterlikkust EMTA-s ning teistes Eesti ja Läti ülikoolides. Viimastel aastatel õpetab Gaia koolis ka lastele eneseväljendust.