“Lugema läbi mängu: lugemis-, kōne- ja kirjutamismängud rühmas” (VENE KEELES)

Kuupäev: 10.11.22

Kell 13.00-14.30

Toimumiskoht: Zoom keskonnas

Hind: 25 e

Olete oodatud praktilisele koolitusele, kus tegevõpetaja Julia Vetik tutvustab oma rühmas hästi toimivaid praktilisitegevusi ja lapsest lähtuvaid lihtsaid mänge, mis toetavad laste lugemisoskuste kujunemist.

Koolituses toon praktilisi näiteid mängudest ja nippidest, mida ma kasutan, et tekitada lastes huvi raamatute vastu. Näitan erinevaid lugemismänge ning annan soovitusi selle kohta, kuidas last lugemisele ja kirjutamisele osavalt lähemale viia.Teen ülevaate ka lugemispesa loomisest oma rühma. Räägin ka sellest, kuidas ōpetaja ja lapsevanemad koostöös saavad toetada oma last keele ōppimises ja lugemises. Samuti heameelega jagan mõtteid ka lapsevanemana. Kogu koolitus on vene keeles!

Teemad:

• Lugemis- , kōne- ja kirjutamismängud lasteaias ja kodus

• Lugemispesa toimimine rühmas

• Keelearengu toetamine lasteaias ja kodus

• Koostöö peredega

Koolitaja Julia Vetik on Tallinna Asunduse lasteaia õpetaja- mentor. Hetkel töötan sōimerühmas lastega vanuses 2-3 a. Eelmisel aastal töötasin koolieelikutega. Praktiseerin oma rühmas Hea Alguse metoodikat ja olen loonud oma rühma lugemispesa. Olen kogenud, et lugema ja kirjutama õppimine sujub läbi mängu ladusamalt, ning toetab lugemis- ja kirjutamistegevuste läbiviimist terves rühmaruumis. Minu rühmas on suur osakaal muukeelsetel lastel, ning oma igapäeva tegevusi ülesehitades mõtlen, kuidas lapsed õpiksid keelt mänguliselt.

Mina töötan lasteaias viiendat aastat ja olen ka lapsevanem.

Научиться читать играя : игры для развития речи и обучения чтению и письму в детском саду (На русском языке)

Ждём вас на практическую лекцию, где действующий учитель Юлия Ветик познакомит вас с простыми, работающими и ориентированными на ребёнка видами деятельности и играми

Юлия Ветик – учитель-ментор Таллиннского детского сада “Asunduse”. На сегодняшний день я работаю в ясельной группе детского сада с детьми в возрасте от 2 до 3 лет. В прошлом году закончила работу с детьми дошкольного возраста. В своей группе я практикую методику «Хорошее начало», а также в группе создан уголок чтения или «читательское гнездо» (lugemispesa).

Моя практика показывает, что используя игры, обучение детей письму и чтению протекает более гладко, а проведение читательской и письменной деятельности позволяет охватывать всё пространство группы.

Зачастую в моих группах большое количество иноязычных детей. Поэтому при планировании каждодневной деятельности я продумываю, как сделать так, чтобы дети могли бы изучать эстонский язык играючи.

Я работаю в детском саду пять лет и являюсь родителем детей-первоклассников.

В ходе лекции я приведу примеры игр из моей практики и поделюсь приёмами, которые использую, чтобы развить у ребёнка интерес к книгам. Покажу разные игры для обучения чтению и поделюсь советами о том, как плавно подвести ребёнка к письму и чтению. Поговорим о том, как учитель совместно с родителем могут поддержать ребёнка в обучении. А также с удовольствием поделюсь своими мыслями и опытом родителя.

Вся лекция проходит на русском языке!

Темы:

• Игры для обучения чтению, письму и развития речи в детском саду и дома

• Работа уголка чтения в группе

• Поддержка развития языка в детском саду и дома

• Совместная работа с родителями

Registreerumist kinnitab kiri, mille saad oma meilile, kui Sa seda ei saa, siis proovi uuesti registreeruda või anna sellest teada info@hooling.ee.