Märkamisest toetuseni: erivajadusega lapse ja tema pere toetusest lasteaias läbi eripedagoogi lugude


Veebikoolitus

KoolitajaMaili Liinev
Hind25 €

Koolitaja Maili Liinev

on töötanud lasteaias õpetaja ja eripedagoogina, töötab igapäevaselt MTÜ Hoolingus koolitaja ja superviisorina.

Järelvaatamine SAADAVAL

Hooling pakub uudset veebikoolituse vormi: oled oodatud kuulama reaalsetel lugudel põhinevat loengut, kus eripedagoog analüüsib nelja erinevat juhtumit, mis on lasteaedades nö tüüpilised, millele rühmaõpetajad ja juhid lahendusi peavad leidma paljudel lasteaedades iga päev. Kahekümne aastase kogemusega eripedagoog jagab oma lugusid ema, eripedagoogi, superviisori, lasteiaõpetaja ja kooliõpetajana. Lood on kogutud kokku erinevatest ajajärkudest ja konfidentsiaalsuse mõttes on lood muudetud selliselt, et andmed on kaitsud, aga analüüsi saab teha. Osalejad saavad kuulata ja huvi korral ka küsida ja lisada oma kogemusi.

Juhtumid, millest tuleb juttu:

  1. Laps, kes on tulnud lasteaeda ja selgub, et tema käitumises ja kogu arengus on tugevad eripärad. Kuidas ja kes peaks märkama, sekkuma, kuidas minna edasi?
  2. Laps, kes vajab oma arengus abi ja tuge, aga lapsevanemad ei tunnista, on vältivad või koguni ründavad. Mida teha, kuidas peret toetad viisil, et koostöö oleks võimalik ja laps saaks toetuse?
  3. Laps, kelle käitumine on ootamatult muutunud, mida panna tähele ja kuidas rühmameeskonnas toimetada, kui laps vajab abi.
  4. Laps, kelle kodune keel ja lasteaia õppekeel on erinevad, kuidas totada sellist last ja peret, kas lapsed tohivad omavahel oma emakeeles rääkida ja kas õpetaja võiks kasutada lapse emakeelt tema toetamiseks?

VAATA REKLAAMI

Koolitaja Maili Liinev

Koolitaja Maili Liinev on töötanud eripedagoogina lasteaias, koolis ja tegutseb hetkel MTÜ Hoolingus eripedagoog-lugemisnõustajana, koolitaja ja superviisorina. Maili on töötanud ka liitpuuetega laste rühmas, sobitusrühmas ja väikeklassis. Igapäevaselt nõustan õpetajaid ja peresid, teen eratunde lastele.

Osta veebikoolitus, mida saad vaadata Sulle sobival ajal!

Hind 25 eurot ja väljastame tõendi.

Kirjuta oma soov: maria@hooling.ee.

(koolituse nimi, osaleja nimi, osaleja isikukood (kui soovite tõendit), oma telefoni number ja maksja).

Kui soovite tasuda eraisikuna, siis palun kandke raha:

Hooling Koolitused MTÜ arvele

EE267700771008564505

panga selgitus: osaleja nimi, koolituse nimi ja järelvaatamine

Kui soovite asutusele arvet, siis lisage palun kirjale, kes on maksja ja kes on teenuse saaja (näiteks Triksi vallavalitsus ja Traksi Lasteaed).

Kontakt:

Maria Veike

tel: +372 5350 1450

maria@hooling.ee