Rühmameeskonna koosolek


Eesti lasteaias ei ole veel tavapäraseks saanud see, et iga õppeaasta alguses toimuks igas rühmas rühmameeskonna koostöövestlus, mille eesmärgiks on luua kontakte, suhteid, mis on omakorda koostöö ja töörahulolu aluseks.

Lapsest lähtumine ütleb, et laps õpib vaid turvalises keskkonnas, turvalisuse loovad head suhted ja lapse jaoks on rühmameeskond tema lasteaia-pereks, kus on oluline hea õhkkond. Oleme toeks, et koostöö kultuur kasvaks ja juhtide endi arusaam ja toetus on just see, mis aitab kogu organisatsioonil liikuda samm sammult edasi rahulolu pakkuva lasteaia poole, kus lapsel on hea kasvada.