Korduvad küsimused

Mis on Hooling?

Hooling on koolitus-ja nõustamisettevõte, mille peamised tegevused on koolitused, supervisioon ehk töönõustamine, meeskonnaüritused, lastejooga-lugemisjooga ja pedagoogiline nõustamine.

 

Kus on pärit sõna „hooling“?

Hooling on uudissõna, mis tähendab hoolimist ja hoidmist. Hooling on meie jaoks ka tegusõna, mis tähendab, et meie väärtused ja mõtteviis avalduvad reaalsetes tegudes ja meie igapäevases tegevuses. Hoolimine igas teos – see tähendab, et oleme südamega kuulamas, püüame alati mõista, peegeldada ja olla oma väljenduses selge ja arusaadav.

 

Mida tähistab Hoolingu tigu?

Tigu tähistab seda, et aega on. Tigu on olevus, kellel on oma aeg, oma tempo ja tegemised. Iga inimene vajab samamoodi aeg, et oma kojast omas tempos välja ronida, omas tempos ja suunas liikuda. Hooling soovib liikuda mõnusas tempos, rõõmsalt, rohujuure tasandist alates, ikka edasi ja avastades uusi teid.

 

Kuidas Hooling sündis?

Hoolingu idee aluseks sai kõigi Hoolingu loojate pikaajaline töökogemus haridussüsteemis ja usk, et õpetaja arusaam iseendast ja rahulolu endaga on ülioluline, et laps ja pere oleksid toetatud ja rahuolevad. Kõiki meie tegevusi kannab väärtus, et iga inimene on oluline ja väärtuslik ning õpetaja enesehoid ja eneseanalüüs toetavad teda. Hoolingu sünniloos on oma osa loojate elulugudel, lastel ja isiklikel kasvamistel.

Kuidas on Hooling seotud Tallinna ülikooliga?

Hooling on Tallinna Ülikooli pikaajaline koostööpartner ja oleme tänu ülikoolile ise saanud palju arenenud. Oleme partnerid kutseaasta programmis, praktikaarenduse programmis ja tegutseme ka õppejõududena avatud üiloolis.

Hooling sai ülikooli juubeliaasal 2019 aasta märtsis tunnustatud kui Tallinna Ülikooli aasta koostööpartner.

Kus Hooling asub?

Hooling tegutseb kõikjal Eestis ja tuleme hea meelega, kuhu meid kutsutakse. Hoolingu tööpesa asub Tallinna imelises vanalinnas, aga oleme pesad loonud ka oma suvekodusesse Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal, kuhu soovime oma tegevusega panustada.

Vaata meie KAARTI

 

Kust leiab Hoolingu kohta infot?

Hoolingu tegemiste kohta saab infot ja meie kontaktid on kergesti leitavad Hoolingu kodulehel ja Facebookis. Hoolingu reklaam liigub nö suust suhu – 90% koostööst saab alguse kellegi soovitusel ja paljudel juhtudel meie koostöö tellijaga jätkub. See on meie jaoks suur tunnustus ja oleme usalduse südamest tänulikud!

TAGASISIDE

 

Miks tellida just Hooling?

Hoolingus me kavandame ja viime läbi koolituse, supervisiooni või meeskonnaürituse just teie organisatsiooni eripärast, vajadustest ja võimalustest lähtuvalt, et saavutada maksimaalne kasutegur ja tulemus. Oleme oma klientidega leidnud alati ühise keele, sobiva hinna ja mõistlikud lahendused. Kirjuta oma koostöösoovist info@hooling.ee

 

Kas Hooling korraldab ka väljasõiduga koolitusi ja meeskonnaüritusi?

Jah, me aitame organiseerida meeskondadele ja gruppidele üritusi ning väljasõitudega koolitusi, pakume teie jaoks võimalikult mugavat asjaajamist meiega ja stressivabalt ning mõnusalt kulgevat üritust.

Milline küsimus jäi küsimata: kirjuta meile info@hooling.ee.

Mis on Hoolingu lugemisjooga?

See on Hoolingu leiutatud viis, kuidas õpetada lapsed läbi loovliikumise ja lastejooga lugema.

LUGEMISJOOGA

pilt 13.jpg