Koolidele

•    Läbi rõõmu kooli! (Koolitus või üritus lapsevanematele vahetult enne kooli või kooliaasta alguses)
•    Kas ja kuidas õppida koos lapsega?
•    Kuidas toetada lapsevanemaid nende lapse lugemise teel?
•    Lugemisoskuste toetamine esimeses klassis ja lugemispesa klassiruumis
•    Suhted ja koostöö lapsevaneatega.

pilt 3.jpg