Erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

Erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

Liina Selgis

Teemad:

· Erivajadusega lapse märkamine

· Praktilised tööriistad, kuidas paremini toetada erivajadusega last koolis/lasteaias

· Erivajadusega lapse perekonnas toimuva mõistmine ning pere toetamine

· Enesehoid

Enesetutvustus: Liina on magistrikraadiga eripedagoog-nõustaja. kes on töötanud pea 10 aastat erivajadustega laste ning nende peredega. Liina on praktiseerinud nii lasteaias kui koolis ning täiendanud end ka välismaal. Praegusel hetkel töötab Liina erikoolis raske ja sügava puudega laste õpetajana ning nõustab peresid erameditsiinis. Liina peab oma töös oluliseks perekonna toetamist, praktilisi metoodikaid ning inimlikku lähenemist. Tähtsal kohal on ka abistaja enesehoid: ”Hoolitsedes iseenda eest saame paremini hoolitseda ka teiste eest!”