Hoolingu miniloeng praktikult praktikule. „Muukeelne laps lasteaias: mängud ja õppetegevused“

Hoolingu miniloeng praktikult praktikule. „Muukeelne laps lasteaias: mängud ja õppetegevused“

Eeva Kütt

Teemad:

- Kuidas toetada last rühmas, kelle emakeel ei ole eesti keel?

- Kuidas luua usaldussuhe lapse ja perega?

- Õpetaja roll, planeerimine ja tegevuste läbiviimine.

- Soovitused, praktilised mängud kogu rühma lastele, mis toetavad samas ka muukeelset last.

- Eesti keeles lugemine ja kirjutamine muukeelse lapse lasteaia päevas.


Inspireeriv noor õpetaja Eeva Kütt on Tallinna Asunduse Lasteaia õpetaja, tema rühmas on pooled lapsed muukeelsed. Eeva on teinud koostööd Hea Alguse Koolituskeskusega ja teeb oma igapäevast tööd suure pühendumusega. Eeva tutvustab oma rühma lugemispesa ja tegevusi siin: https://lugemispesa.eu/videod/lugimispesade-lood/(Tallinna Asunduse Lasteaed).