Koolitus õpetaja abidele ja assistentidele „Õpetaja abi ja assistendi roll erilise lapse toetajana”

Koolitus õpetaja abidele ja assistentidele „Õpetaja abi ja assistendi roll erilise lapse toetajana”

Maili Liinev

Oled oodatud praktilisele ja elurõõmsale koolitusele, kus räägime lastest, kes vajavad lisatuge ja tähelepanu. Kuidas neid lapsi märgata, mida saab õpetaja abi ja assistent teha selle lapse toetamiseks.


Teemad:

  • Iga lapse märkamine ja tähelepanu jagamine

  • Lapse emotisoonide toetamine

  • Lapsele toetava tagasiside andmine

Koolitaja Maili Liinev on töötanud lasteaias õpetaja ja eripedagoogina, töötab igapäevaselt MTÜ Hoolingus koolitaja, superviisori ja eripedagoog-nõustajana.


NB! Kui osaleja kuulub Hoolingu loodud Facebooki gruppi Õpetaja abid ja assistendid

(https://www.facebook.com/groups/2913558823824948)

Siis kehtib talle soodushind 22 e; palun märgi see registreerumisel)


Kell 13-14.30

Hind 25 eurot


Registreeru