Muukeelne laps lasteaias: mängud ja õppetegevused

Muukeelne laps lasteaias: mängud ja õppetegevused

Eeva Kütt

Teemad:

-Kuidas toetada last rühmas, kelle emakeel ei ole eesti keel.

- Kuidas luua usaldussuhe lapse ja perega

-Õpetaja roll, planeerimine ja tegevuste läbiviimine

- Soovitused, praktilised mängud kogu rühma lastele, mis toetavad samas ka muukeelset last

- Eesti keeles lugemine ja kirjutamine muukeelse lapse lasteaiapäevas


Inspireeriv noor õpetaja Eeva Kütt on Tallinna Asunduse Lasteaia õpetaja, tema rühmas on pooled lapsed muukeelsed. Eeva on teinud koostööd Hea Alguse Koolituskeskusega ja teeb oma igapäevast tööd suure pühendumusega. Eeva tutvustab oma rühma lugemispesa ja tegevusi siin: https://lugemispesa.eu/videod/lugimispesade-lood/(Tallinna Asunduse Lasteaed).


Hind

20 € (üks inimene)

70 € (kuni 5 inimest ühest organisatsioonist)

120 € (üle 5 in ühest organisatsioonist) (kuni 15 seadet)