Muukeelse lapse koolivalmidus

Muukeelse lapse koolivalmidus

Meeli Pandis

VEEBIKOOLITUS

Ootame Sind praktilisele koolitusele, kus koolis töötav logopeed jagab soovitusi ja kogemusi, kuidas aidata muukeelsel lapsel kooliküpseks saada.


Teemad:

  • Koolivalmiduse kontseptsiooni muutumine.

  • Kompleksne koolivalmidus ja selle hindamine.

  • Keelekomponendi osa koolivalmiduses ja selle arendamine.

  • Muukeelsus ja sellega arvestamine.

  • Pere ja lasteasutuse koostöö muukeelse lapse koolivalmiduse kujundamisel.


Koolitaja Meeli Pandis:

On hariduselt logopeed/eripedagoog ja psühholoog. Tööalaselt alutanud koolilogopeedina, õpetanud eripedagooge Tallinna Ülikoolis ja nõustanud haridustegevust Kesk- ja Ida-Euroopa ja SRÜ riikide SOS Lastekülade ühingutes.  Meeli töötab hetkel logopeedina Gaia Koolis ja Tallinna Kunstigümnaasiumis, kus töötab ka muukeelsete lastega.

Kogu oma tööelu on ta palju teinud ka arendus- ja projektitööd, eriti Eesti Lugemisühingu (lugemisyhing.ee) ja Rahvusvahelise Kirjaoskusühingu (literacyworldvide.org) kaudu.

Koolitanud olen aastakümneid nii põhitööna kui täiendkoolituses.Hoolinguga seovad Meelit maailmavaade ja isiklikud sidemed. Me usume iga õppija ja õpetaja erilisuse arvestamisse, loovatesse lahendustesse ja arengu ning õppimise lõppematusse.