Jelizaveta Lauri

Teise kursuse alushariduse pedagoogika tudeng võtab särasilmselt vastu kutse tulla lasteaeda ja võtta vastu imearmsad sõimerühma lapsed. Loetud päevade möödudes, saab see värske õpetaja aru, et üleöö on need pisikesed usaldatud täielikult tema kätte. Kas ta oli selleks valmis? Kas selleks saab päriselt lõpuni valmis olla? See tudeng olin mina ise. Leidsin siis ja usun praegu, et ükski õpetaja ei ole kunagi päriselt lõpuni valmis. Olenemata sellest kui pikaajaline on tema kogemus või milline on tema haridus. Pean äärmiselt tähtsaks pidevat enesearengut ja küsimuste küsimist. 

Ennekõike olen kolleegidele partneriks, kellega koos otsida erinevatele küsimustele vastuseid. Mõned mind huvitavatest teemadest on:

  • muukeelsete laste toetamine;
  • lõimitud õppe- ja kasvatustegevused;
  • tegevuste planeerimine ja dokumenteerimine;
  • õppimine läbi mängu.

Töökogemus ehk miks mina?

Minu isiklik elu ja õpetaja töö sobitusrühmas tõid mind küsimuseni: kuidas saab toetada muukeelseid lapsi? Sellest huvist ajendatult valmis minu bakalaureusetöö ning ilmus raamat „Laste päev täis rahvajutte: rahvajutud koolieelse lasteasutuse mitmekultuurilises rühmas“. Ajapikku tekkis omakorda küsimus, kuidas toetada õpetajaid ja õpetajate professionaalset arengut ning seda uurisin ma magistriõppes. Soovisin aidata õpetajaid, et nemad saaksid omakorda aidata lapsi ja asusin tööle õppejuhiks. Olen küsinud küsimusi ja otsinud vastuseid erinevatelt täiendkoolitustelt, sealhulgas alusharidusjuhtide järelkasvuprogrammist, mentorluse koolituselt ja täiskasvanute koolitaja väljaõppest. Mul on olnud võimalus olla toeks õpetajatele nii koolitajana kui ka kutsetaotlejate kompetentsuse hindajana. 2021. aastast olen Tallinna Ülikooli ja HTM projekti „Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ koolitusjuht.

Mina ja Hooling

Eelnimetatud kogemused kujundavad järjepidevalt minu arusaamu alusharidusest ja õpetaja kutsest. Kuid minu jaoks kindel on see, et lasteaed, koos kõikide osapooltega, on kui elusorganism, mis areneb ja õitseb kui tema eest hoolt kanda, kuid närtsib kiirelt kui jätta ta hooletusse. Olen ise õppijana tundnud, et Hooling toetab seda õitsemist ja mul on au olla nende koostööpartner ning toetada alushariduse õitsemist.

Jelizaveta Lauri koolitused


Muukeelse lapse toetamine lasteaias: muinasjutud ja mängud

Koolitusel saab teada, millised on muukeelse lapse toetamise põhimõtted ja kuidas saab toetada lapse keele omandamist rahvajuttude ning mängude abil.