Majandusjuhi roll tugipersonali toetajana muutuval haridusmaastikul

Hariduses toimuvad muutused toovad kaasa muutused ka õpetaja abi töös. Õpetaja abi roll on rühmas oluliselt muutunud – ta on õpetaja parem käsi, oluline rühmameeskonnaliige ja oluline lapse õpi- ja kasvuruumi mõjutaja lasteaias, kes peab oma igapäevases töös lähtuma kaasaegsetest kasvatuspõhimõtetest. Õpetaja abi toetajaks oma töö korraldamisel on majandusjuht. Õpetaja abide parimaks toetamiseks vajab arusaamist haridusmuutustest ja arengusuundadest hariduses ka majandusjuht.

 

Teemad:

  • Muutuva õpikäsituse ja lapsest lähtuva kasvatusfilosoofia põhimõtted lasteaias

  • Õpetaja abi ja assistendi roll õppe- ja kasvatustegevuses

  • Majandusjuhi roll ja võimalused õpetaja abi ja tugipersonali toetamisel muustustega toimetulekul

Hind ja korraldus

Registreerun

Õppekava

6a231123f35f79336fd70f4090aac9f5_630x111