Muutunud haridusmaastik ja väljakutsed õpetaja abi ning assistendi töös

Koos muutustega haridusmaastikul on muutunud ka õpetaja abi/assistendi roll lasteaias. Õpetaja abi on oluline meeskonnaliige rühmas ja õpetale parem käsi igapäevaelu korraldamisel ning õppe-kasvatustegevuste läbiviimisel. Lapse jaoks on kõik rühmas töötavad täiskasvanud õpetajad. See eeldab, et õpetaja abi/assistent on kursis kaasaegsete kasvatuspõhimõtetega ja juhindub nendest oma igapäevases töös.

Teemad

  • Muutunud õpikäsitus (MÕK) ja lapsest lähtva kasvatuse põhimõtted lasteaias

  • Õpetaja abi ja assistendi väljakutsed ning vajadused tänases haridustegelikkuses

  • Õpetaja abi ja assistendi roll muutuva õpikäsitluse rakendamisel ja koostöö rühmameeskonnaga

  • Õppimist toetav suhtlemine lastega

  • Muutustega toimetulek ja enesehoid

Koolitaja: Ilona Sillak

Hind ja korraldus

Registreerun

Õppekava

6a231123f35f79336fd70f4090aac9f5_630x111