Õpetaja – haridusmuutuste elluviija (MÕK ja lapsest lähtuv kasvatus)

Uuenev õpikäsitus, lapsest lähtuv kasvatusfilosoofia ja kaasav haridus on hariduses prioriteetsed  arengusuunad, mis esitavad uusi väljakutseid nii õpetaja rollile kui igapäevale praktilisele tegevusele. Õpetaja on muutuste elluviimisel võtmeisik, kes vajab toetust muutustega kohanemisel, professionaalse teadlikkuse suurendamisel ja uute praktikate katsetamisel.

 

Teemad:

  • õpetaja väljakutsed uueneva õpikäsituse rakendamisel ja muutustega toimetulek

  • lapsest lähtuva õpiprotsessi põhimõtted ja eesmärgid

  • õpetaja muutunud roll lapsest lähtuvas ja kaasavas alushariduses

Koolitaja: Ilona Sillak

Hind ja korraldus

Registreerun

Õppekava

6a231123f35f79336fd70f4090aac9f5_630x111