Õpetaja roll rühmameeskonna koostöö loomisel ja juhtimisel

Rühmas toimiv koostöö on iga rühmas töötaja jaoks oluline töörõõmu allikas ja professionaalse tegevuse alustala. Rühmameeskonna koostöö loomisel ja suhete juhtimisel on eestvedajaks õpetaja. Luues motiveerivaid ja koostöös õppimist toetavaid suhteid loob õpetaja lapse arengut igakülgselt toetava keskkonna rühmas.

Teemad:

  • Toimiva koostöö loomine rühmameeskonnas

  • Rühmameeskonna koostöö ja suhete mõju laste arengukeskkonnale

  • Õpetaja roll õpetaja abi/assistendi motiveerimisel ja kaasamisel meeskonnatöösse

  • Jõustavate koosolekute läbiviimine oma rühmameeskonnas

Koolitaja: Ilona Sillak

Hind ja korraldus

Registreerun

Õppekava

6a231123f35f79336fd70f4090aac9f5_630x111