Koolitussari õpetaja abidele ja assistentidele

Õpetaja abi ja assistendi roll rühmas; erivajadusega lapse toetamine  (2 päeva)

Aeg: 23.jaanuar 2020 ja 06 veebruar 2020

Teemad:

 • Õpetaja abi ja assistendi roll rühmas

 • Meeskonnatöö olulisus ja koostöö rühmas

 • Suhtlemisoskused

 • Suhted laste ja kolleegidega

 • Erivajadusega laps- kuidas ära tunda ja mis on tema vajadused

 • Kuidas saab õpetaja abi ja assistent erivajadusega last toetada

 • Rühmameeskonna koostöö olulisus.

Hind ja korraldus

Registreerimine

Muutunud haridusmaastik ja väljakutsed õpetaja abi ja assistendi töös.

Aeg: 31.märts 2020 ja 07.aprill 2020

 

1. õppepäev

Muutused haridusmaastikul: muutunud õpikäsitus ja lapsest lähtuv kasvatusfilosoofia

 • MÕK ja lapsest lähtva kasvatuse põhimõtted lasteaias

 • Õpetaja abi ja assistendi väljakutsed ning vajadused tänases haridustegelikkuses

 • Õpetaja abi ja assistendi rollikaart, vastutusala ja ülesanded

 

2. õppepäev

Õpetaja abi ja assistendi roll muutuva õpikäsitluse rakendamisel

 • Rühmameeskonna koostöö eesmärk ja õpetaja abi ning assistendi roll meeskonnatöös

 • Õppimist toetav suhtlemine lastega

 • Muutustega toimetulek ja enesehoid

 

Hind ja korraldus

Registreerimine

Eriliste vajadustega laps rühmas ja õpetaja abi ja assistendi roll.

Aeg: 06.veebruar 2020

Teemad:

 • Erivajadusega laps- kuidas ära tunda ja mis on tema vajadused

 • Kuidas saab õpetaja abi ja assistant erivajadusega last toetada

 • Rühmameeskonna koostöö olulisus.

Hind ja korraldus

Registreerimine

üks_pilt.jpg