Projektõpe ja lapsest lähtuv mõtteviis (Koolitaja Maret Melts)

Projektõpe ja lapsest lähtuv mõtteviis (Koolitaja Maret Melts)

Projektõpe on meetod, mis võimaldab liikuda lapsest lähtuva filosoofia rakendamise suunas. Projektõpe väärtustab eelkõige protsessi ja last selles – lapsed on senisest rohkem kaasatud õpiruumi loomisse, tegevused ehitatakse üles laste huvidele toetudes, õpetaja rolliks on luua selleks võimalusi ja anda aega tegutsemiseks. Projektõppe põhimõtetesse süvenenedes kujundab õpetaja teadlikkust enda rollist ja tegevusest lapsest lähtuva õppe-kasvatusprotsessis.

 

Teemad:

  • projektõpe lapsest lähtuva õppe-kasvatusprotsessi rakendamisel

  • õpetaja roll iga lapse individuaalsust arvestava õpiruumi loomisel

  • laste kaasamine õppeprotsessi loomisesse 

  • lapsest lähtuva õppeprotsessi kavandada ja lapsevanematele nähtavaks muutmine

 

Pikaajalise õpetajakogemusega koolitaja Maret Melts: „Projektõppe põhimõtetesse süvenemine on pannud mind mõtisklema õpetaja rolli üle õpiprotsessis:

  • kui palju ikkagi on ühes lasteaiapäevas mind, kui palju last?

  • kuidas laps siis ikkagi õpib ja mis on minu roll iga lapse individuaalsust arvestava õpiruumi loomisel

  • kuidas luua lapsele võimalusi, et ta saaks osa õppeprotsessi loomisest, ise avastada ja jõuda uute lahenduste ning teadmisteni, et ise luua järjest uusi seoseid?

  • kuidas lapsest lähtuvat õpiprotsessi kavandada ja lapsevanematele nähtavaks muuta?

Oma koolituspäeval tahan ma jagada oma kogemusi ja mõtteid projektõppe rakendamisest, mõtiskleda koos teiega õpetaja ja õppija rolli üle lapsest lähtuvas õpiprotsessis ning esitleda juba läbiviidud projekte koos fotode ja videonäidete”.

6a231123f35f79336fd70f4090aac9f5_630x111