Suhete juhtimine õpetaja igapäeva töös muutuva õpikäsituse kontekstis

1. õppepäev:

Juhtimise ja eesvedamine õpetaja töös

 • Juhi rollid õpetaja töös: visionäär, missionäär, juht, strateeg, eestvedaja

 • Suhete juhtimise olulisus muutuva õpikäsituse kontekstis

 • Strateegiline suhete juhtimine oma rühmas (lapsed, lapsevanemad, rühmameeskond)

 

2. õppepäev

Õppimist toetav suhtlemine lasteaias

 • Koostööd toetava suhte loomine lapsevanematega

 • Õpetaja roll õppimist toetava sotsiaalse keskkonna kujundamisel

 • Usaldussuhte loomine, hoidmine ja tervendamine laste ja lapsevanematega

 

3. õppepäev

Õpetaja kui grupijuht (lapsed, lapsevanemad, rühmameeskond)

 • Koostöise suhtlemiskultuuri loomine oma rühmas

 • Grupi arenguetapid ja hästi toimiva grupi tunnused

 • Õpetaja roll grupijuhina

 

4. õppepäev

Suhete juhtimine rühmameeskonnas

 • Õpetaja roll rühmameeskonna juhtimisel

 • Koostööd toetav suhtlemine rühmameeskonnas

 • Õpetaja abi ja assistendi kaasamine

Hind ja korraldus

6a231123f35f79336fd70f4090aac9f5_630x111