Ootame Sind Hoolingu koolitustele, supervisooni ja inspiratsiooniõhtutele.

Hoolingu põhimõte on, et kõik, kes lasteaias töötavad on Õpetajad – lapse jaoks on iga teda ümbritsev täiskasvanu eeskujuks, kellelt ta õpib kõike, mida näeb, kuuleb ja kogeb.

Me usume, et hoolimine ja teadlikult juhitud suhted (ehk hooling) haridusasutuses loovad keskkonna, kus on iga lapse jaoks parimad tingimused õppimiseks ja arenemiseks.

See nõuab iga töötaja teadlikkust, koostööd, ühtseid väärtusi ning arusaamasid kaasaegsest kasvatusfilosoofiast ja loomulikult töörõõmu (miks mitte tööõnne).

Soovime pakkuda kõigile võimalust koguda inspiratsiooni, teadmisi ja jõudu, et olla teadlik ja professionaalne tegutseja ning jaksata nii laste kui perede jaoks parimaga endast olemas olla.

 

Hooling on loodud õnneliku õpetaja heaks – õnnelik õpetaja, õnnelik laps,  õnnelik lapsevanem!

Koolituskava 2021

Telli koolitus või üritus

Koolitused
tigu_picto_small.png

Meeskonnakoolitused

Hästi toimiv koostöö ja positiivne sotsiaalne keskkond on organisatsioonis peamised rahuloluallikad, mis võimaldavad inimesel tunda end töökohal õnnelikuna, kogeda inspiratsiooni ning soovi kuuluda ja panustada.

Loe lähemalt

neljas pilt.jpg
Tugila
tigu_picto_small.png

Lugemisnõustamine

Pakume teenust, kus saad kohtuda lugemisnõustajaga, kes mängib lapsega esimesel kohtumisel lugemismänge ja nõustab lapsevanemat, mida võiks teha kodus, et lapse lugemisoskust ja lugemishuvi toetada.

Teemakoolitused

Igapäevaselt lastega töötavatele inimestele suunatud koolituste peamisteks eesmärkideks on toetada professionaalset arengut, teadlikkust enese isiksuslikest eripäradest ning  tööalastest oskustest ja vajadustest.

Loe lähemalt

Supervsioonid

Supervisioon (individuaalne, grupile, meeskonnale) on tööalane nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese professionaalne identiteet ja areng, töörollide ja ülesannete selgus, suhted ja koostöö meeskonnas, uute lahenduste leidmine ja eesmärkide saavutamine nii töötaja kui organisatsiooni tasandil ning läbipõlemise vältimine, professionaalne jõustamine ja töörahulolu saavutamine.

Individuaalne supervisioon keskendub konkreetse inimese professionaalse arengu toetamisele ja jõustamisele.

Grupisupervisiooni (sh meeskonnasupergisioon) keskmes on konkreetsele grupile või meeskonnale olulised teemad ja tööalased juhtumid ning tööalaste probleemide lahendamine. Grupisupervisioon võimaldab arendada organisatsioonikultuuri, jagada kogemusi ning meeskondlikult õppida, töötada välja uusi lahendusi, luua visioone ja arengukavasid ning arendada organisatsioonis usaldust, ühtseid hoiakuid ja väärtusi.

Hoolingu superviisorid Maili Liinev ja Ilona Sillak on läbinud suprvisiooni ja coachingu väljaõppe, mis vastab ANSE standardile.

Loe lähemalt

Eripedagoog-nõustaja teenus 

Juhtumipõhine nõustamine, kuhu kaasatakse juhtkond, rühmameeskond, lapsevanemad, teised spetsialistid. Nõustamine sisaldab vaatlusi, tagasisidevestlusi ja edasise tegevuskava kavandamist.

Eripedagoogi teenus

Saate tellida oma asutusse meie eripedagoog-nõustaja, kes vaatleb last, annan tagasisidet rühmameeskonnale, vajadusel juhtkonnale ja lapsevanematele.

Kogemus- grupid juhtidele, õpetajatele, meeskondadele

Vastastikusel kogemuste ja probleemide jagamisel tuginev protsess, mille eesmärk on pakkuda tuge, jõustamist ja inspiratsiooni oma töösse. Grupis osalemine on hea võimalus tegeleda enda sisse vaatamise ja oma tegevuse reflekteerimisega ning seeläbi tõsta oma tööalast efektiivsust ja kvaliteeti. Gruppe viime läbi nii organisatsioonisiseselt kui avatud gruppidena..

Lastejooga

Lastejooga annab igale lapsele võimaluse tunda rõõmu liikumisest, aja lõõgastumiseks ja eneseväljenduseks.

Lastejooga elemente saab iga õpetaja kasutada igapäevaselt töös lastega. 

Loe lähemalt

Lugemisjooga 

Lugemisjooga on tähtede õppimine läbi loovliikumise. Lugemisjooga annab lapsele võimaluse õppida läbi mängu ja rõõmu, lõõgastuda ja keskenduda. 

Loe lähemalt