Koolitused

Meeskonnakoolitused- ja üritused Hästi toimiv koostöö ja positiivne sotsiaalne keskkond on organisatsioonis peamised rahuloluallikad, mis võimaldavad inimesel tunda end töökohal õnnelikuna, kogeda inspiratsiooni ning soovi kuuluda ja panustada. Projektõpe ja õuesõpe Tänase haridusmaastiku märksõnad on lapsest lähtuv kasvatus ja muutunud õpikäsitus. Projektõpe on heaks viisiks, kuidas lapse huvi, õhin ja õppimine läbi mängu saab teoks.  Teadlikult … Jätka Koolitused lugemist