Koolitused

Meeskonnakoolitused- ja üritused

Hästi toimiv koostöö ja positiivne sotsiaalne keskkond on organisatsioonis peamised rahuloluallikad, mis võimaldavad inimesel tunda end töökohal õnnelikuna, kogeda inspiratsiooni ning soovi kuuluda ja panustada.

Projektõpe ja õuesõpe

Tänase haridusmaastiku märksõnad on lapsest lähtuv kasvatus ja muutunud õpikäsitus. Projektõpe on heaks viisiks, kuidas lapse huvi, õhin ja õppimine läbi mängu saab teoks. 

Teadlikult juhitud koostöö lapsevanematega

Laps tuleb lasteaed kogu perega ja tema toetamiseks on oluline, et kogu lasteaia meeskond teeb perega koostöö. Koostöö aluseks on omakorda kontakt, mõistmine ja head suhted. Selleks, et mõista ka endast erinevad, on vaja teadlikkust ja kohalolu.

Koolitused lasteaiaõpetajatele

Igapäevaselt lastega töötavatele inimestele suunatud koolituste peamisteks eesmärkideks on toetada professionaalset arengut, teadlikkust enese isiksuslikest eripäradest ning  tööalastest oskustest ja vajadustest.

Koolitused õpetaja abidele ja assistentidele

Õpetaja abi ja assistent on rühmas ülioluline inimene lapsele, kolleegidele ja perele. Rolliselgus, suhtlemisoskused ja teadmised tänapäevastest kasvatusmeetoditest on toeks. 

Haridusasutuse juhtidele

Juht on eestvedaja, kes loob oma tegevuse ja isikliku eeskujuga organisatsioonikultuuri, ühtset nägemust lasteaia pedagoogilisest filosoofiast, identiteedist, arendussuundadest ja eesmärkidest. 

Supervisioonid

Supervisioon on tööalane nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese professionaalne identiteet ja areng, töörollide ja ülesannete selgus, suhted ja koostöö meeskonnas, uute lahenduste leidmine ja eesmärkide saavutamine, läbipõlemise vältimine, jõustamine ja töörahulolu saavutamine.

Lugemiskoolitused ja lugemisjooga

Lugemisoskuse aluseks on lugemisrõõm ja lugemishuvi. Täiskasvanu saab luua teadlikult lapse jaoks motiveeriva lugemiskeskkonna, jagada lapsele tähelepanu, tunnustada ja meelitada last lugema. 

Koolitused peredele

Lapsevanematele suunatud praktiliste ja elurõõmsate koolituste eesmärgiks on pakkuda toetust lapse teadlikul kasvatamisel ja arendamisel viisil, et ka lapsevanem ise on jõustatud ja elurõõmus. 

Koolitused päevahoidudele ja lapsehoidjatele

Päevahoid on enamasti esimene üksteisest eraldumise kogemus nii pisikesele ilmakodanikule kui ka lapsevanemale. Laps õpib suhtlema ja toimetama tema jaoks täiesti uues maailmas ja lapsehoidja roll on toetada nii last kui peret. 

Eesti Koolid maailmas

Koolitused ja üritused välismaal tegutsevatele Eesti koolide ja ühenduste lastele ja suurtele, et toetada ja jõustada vabatahtlikke koolimeeskondi,  inspireerida lapsi rääkima eesti keeles ja jagada peredele kogemusi.

Kontakt

Maili Liinev

www.maililiinev.ee

Ilona Sillak

www.vunkkoolitused.ee