Erivajadusega lapse toetamine rühmas

Kuupäev

18.10.22

Toimumiskoht

Pikk 7-1, Tallinn

hind

55 €

Kell: 14.00-18.00

Iga laps on eriline ja erinev ning sellega arvestavad kõik lasteasutuses töötavad inimesed. Samas tekib palju küsimusi, kuidas toetada järjepidevalt neid lapsi, kes vajavad igapäevaselt suuremat tähelepanu, märkamist ja hoolitsust. Kuidas jagada oma tähelepanu nii, et kõigil lastel oleks rühmas hea olla? Lasteaednikud ütlevad tihti, et lapsega saame me hakkama, aga kõige suuremat väljakutset nõuavad lapsevanemad, kes võivad olla tõrjuvad, ükskõiksed või ülereageerivad. Kuidas jääda sellistes olukordades ikka professionalseks ja toetavaks?

Teemad:

– Erivajadusega lapse märkamine ja toetamine

– Erivajadusega lapse perekonnaga suhte loomine, hoidmine ja tervendamine

– Lapset lähtuva päeva loomine ja keskkonna kohanamine kõigile lastele sobivaks

Koolitus sobib kõigile lasteaias töötavatele inimestele.

Koolitaja Maili Liinev on eripedagoog-nõustaja, kes on töötanud lasteaias õpetajana ja eripedagoogina nii lasteaias kui ka koolis. Tal on endal erivajadusega laps ja sellepärast oskab ta koolitusel tuua vaatenurki nii õpetaja, eripedagoogi kui ka lapsevanema rollist lähtuvalt. Ta peab kõige

olulisemaks mõistmist, hoolimist ja õpetaja enesehoidu. Loe täpsemalt: https://www.hooling.ee/meist/

Registreerumist kinnitab kiri, mille saad oma meilile, kui Sa seda ei saa, siis proovi uuesti registreeruda või anna sellest teada info@hooling.ee.