Supervisioonid

Supervisioon (individuaalne, grupile, meeskonnale) on tööalane nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese professionaalne identiteet ja areng, töörollide ja ülesannete selgus, suhted ja koostöö meeskonnas, uute lahenduste leidmine ja eesmärkide saavutamine nii töötaja kui organisatsiooni tasandil ning läbipõlemise vältimine, professionaalne jõustamine ja töörahulolu saavutamine.
Individuaalne supervisioon keskendub konkreetse inimese professionaalse arengu toetamisele ja jõustamisele.
Grupisupervisiooni (sh meeskonnasupervisioon) keskmes on konkreetsele grupile või meeskonnale olulised teemad ja tööalased juhtumid ning tööalaste probleemide lahendamine. Grupisupervisioon võimaldab arendada organisatsioonikultuuri, jagada kogemusi ning meeskondlikult õppida, töötada välja uusi lahendusi, luua visioone ja arengukavasid ning arendada organisatsioonis usaldust, ühtseid hoiakuid ja väärtusi.

Supervisoon on tavapäraselt protsess, kus esimesel korral luuakse usaldussuhe, tutvutakse, lepitakse kokku, kuidas ja mida supervisoonis tehakse, mis on ootused, vajadused ja võimalused. Supervisoonis saab kaardistada oma tööelu, leida oma tugevused, arengukohad, ohukohad, vajadused, unistused, enesehoiu kohad ja palju muud olulist, mille teadvustamine tõstab inimse töörahulolu. Lasteadedes on populaarsed ka rühmameeskondadele suunatud supervisoonid, mille eesmärk on jõustad omavahelisi suhteid ja koostööd.

Hoolingul on au, et oleme saanud olla ka pikemates supervisooni protsessides.

Kohila Lasteaed Sipsik tellis Hooligu supervisori väga teadlikult jõustama oma rühmameeskondi. Superviisor kohtus esmalt kõigi rühhmameeskondadega lõunasel ajal ja koos kaardistati iga rühma eripära, tugevused ja arengukohad. Poole aasta pärast protsess kordus ja rühmad tegid kokkuvõtted, kuidas on läinud. Edulooks saab pidada lasteaia meeskonna ühist otsust leida meeskonnakoostööks aeg, kus fookuses ongi just rühmameeskonna töö.

Gaia Koolis on superviisor Maili Liinev tegutsenud juba kuus aastat ja iga kooli töötaja saab võimaluse aasta jooksul vähemalt kolmer korral supervioonis osaleda.

Hoolingu superviisorid Maili Liinev ja Ilona Sillak on läbinud supervisiooni ja coachingu väljaõppe, mis vastab ANSE standardile.

Võta meiega ühendust

Superviisor Maili Liinev

maili@hooling.ee
 

Superviisor Ilona Sillak

ilona@hooling.ee