Silmast silma koolitused 2023 sügis (täpsem info tulekul)

Oktoober

11.10.23Sõimerühma õpetajate täiendkoolitus
25.10.23Kõne-ja keele toetamine läbi liisusalmide ja muusikategevuste lasteaias, sõimes ja hoius
Erivajadusega lapse ja pere toetamine
Tagasisidestamine: laps, kolleeg ja lapsevanemad 
Õpetaja oskuste täiendõppe päev: kunst, matemaatika, keel ja kõne, loovus, muusika, liikumine
Mängu koolitus: keskkonna loomine ja praktilised tegevused, et lasteaias toimub õpe oleks mänguline ja lapsest lähtuv
Lugemisnõustamine
Lugemaõpetamine lasteaias: lugemismängud, lugemisnõustamine ja lugemisjooga

Uuri lisaks: info@hooling.ee

Toimunud koolitused (Telli kohale!)

Liikumistegevused lasteaia õppeprotsessis: loovad liikumisega õppemängud, lastejooga ja lõdvestusharjutused
Muusika-ja häälemängud läbi loovuse ja liikumise
Juhtimiskoolitus lasteaiaõpetajale: õpetaja, kui juht oma “osakonnas”
Lugemisnõustamine
Töörahulolu hoidmine läbi oskusliku suhtlemise igapäevatöös (ilutöötajad)
Lugemisjooga koolitus
Lapse arengut toetava koostöö loomine lapsevanematega ja õppeaasta esimene lapsevanemate koosolek
Valiva lapse toitumise toetamine lasteaiakeskkonnas
Restart rühmameeskonna koostööle
Erivajadusega lapse toetamine rühmas
Õpetaja abi ja assistendi oluline roll rühmas: lapsele ja kolleegidele
Avalik esinemine ja gruppide juhtimine
Lugemisjooga (grupp täitunud, uuel aastal uus võimalus)
Lugemisnõustamine

Küsi lisa

info@hooling.ee ja telefonid: 52 65 305; 5515593