Veebikoolitused (järelvaatamisega)

Zoom koolitused

Praktilised oma ala parimate spetsialistide lühikoolitused lõunasel ajal Zoom keskkonnas järelvaatamisega.

E-õpperännak

Vaata lapsest lähtuvat õpiviisi tutvustavat ja projektõppekogemust jagavat videokoolitussarja endale sobival ajal.

Videokoolitused

Osta veebikoolitus, mida saad vaadata Sulle sobival ajal!

Koolituskalender

September 2023

14.09.2023Kuidas luua teadlikult head koostööd lapsevanematega? OSTA JÄRELVAATAMINE
18.09.2023Lasteaia rühmas toimuv esimene koosolek peredega OSTA JÄRELVAATAMINE
26.09.2023Restart rühma meeskonnatööle – kuidas luua toimivat koostööd rühmas?

Oktoober 2023

05.10.2023Õuesõppe tegevused iga ilmaga: lumi, pori, vihm ja päike õppeprotsessis (kaks koolitust ühe hinnaga!)
12.10.2023Lapse joonistamisoskuse toetamine lasteaias
17.10.2023Mida teha nö “paha lapsega” lasteaias?! UUS! Dialoogkoolitus
26.10.2023Lapse arengu toetamine sõimes ja lastehoius
31.10.2023Eestikeelne õpe lasteaias: praktilisi mänge ja tegevusi rühmas

November 2023

02.11.2023Juhtimiskoolitus lasteaiaõpetajale: õpetaja, kui juht oma “osakonnas”
14.11.2023Käitumisprobleemidega laps lasteaias: abi ja toetus
30.11.2023Praktiline suhtlemisoskuste lühikursus lasteaias töötavale inimesele (läbi lasteaia näidete).

Detsember 2023

05.12.2023Hommikuringid lasteaias: miks ja kuidas?!

Palun registreeri end koolitusele ja me saadame Sulle kinnituskirja meilile.

NB! Kui Sa ei saa kinnituskirja meilile, siis registreeru uuesti või kirjuta meile info@hooling.ee.

Registreerides võtad vastutuse arve tasuda.

Registreerudes palun vali maksja: kas eraisik või asutus!

Eraisikutel palume koolituse tasu kanda kahe päeva jooksul

Hooling Koolitused MTÜ arvele

EE267700771008564505

selgitus: osaleja nimi, koolituse nimi, koolituse toimumise kuupäev

Asutustele edastame arve pärast koolitust (e-arvekeskuse kaudu) ja märgime maksetähtajaks kuni 21 päeva. Tõendid saadame ühe kuu jooksul pärast koolitust meilile.

Palun muuda Zoom keskkonnas koolitusel osaledes oma nimi võimalusel oma täisnimeks või anna meile teada oma täisnimi, ühe arvuti taga võib osaleda mitu inimest, palun andke teada kõikide inimeste nimed, kes koolitust kuulavad – see on meile oluline osalmise registreerimiseks.

Veebikoolitustel on oodatud aktiivne osavõtt ja kui vähegi võimalik, siis palume kaamera sisse lülitada, et koolitaja saaks osalejatega kontakti luua ja ning neid näha. Arvestame ka sellega, et kõigil ei ole võimalik lülitada sisse kaamerat või kaasa vestelda.

Koolitus toimub 13.00-14.30, saadame Zoom lingi kaks päeva enne koolitust meilile.

Kui Te ei saa koolitusel osaleda, siis palun teatage sellest esimesel võimalusel info@hooling.ee ja kui teatate hiljemalt kaks päeva enne koolitust, siis saate tasutud summat kasutada teiste Hoolingu koolituste jaoks.

Hind: 25 e. Kui koolitusel osaleb rohkem inimesi, siis saate kodulehe vormil kõik osalejad registreerida. Kui koolitusel osaleb 10 või rohkem inimest, on koolituse maksumuse inimese kohta 20 eurot.

info@hooling.ee ja telefonid: 52 65 305; 5515593

Kontaktisik veebikoolituste koordineerimisel:

Maria Veike

maria@hooling.ee / +372 5350 1450

Möödunud veebikoolitused (telli majja)

UUS! Laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamine
Õpetaja abi ja assistendi oluline roll rühmas: tugi lapsele ja kolleegidele
Erivajadusega lapse pere toetamine, koostöö ja usaldussuhted
UUS! Mängulised tegevused ja lapsest lähtuv õpe
UUS! Projektõppe koolitus: laps ja loovus projektõppes
UUS! Arengu-ja perevestlused lasteaias
UUS! Alustava õpetaja ABC (koolitus lükatud sügishooaega)
UUS! Lapse päev rühmas: aktiivõppetegevused kogu päeva vältel
Restart rühmameeskonna koostööle – kuidas luua toimivat meeskonnatööd?
UUS! Kuidas kirjutada õpetaja eneseanalüüsi ja õppeaasta kokkuvõtet
UUS! Muukeelse lapse toetamine lasteaias: muinasjutud ja mängud
Kaja Poppinsi praktilised võlunipid lapsehoidja, õpetaja abi ja assistendi töös
Lapse toidulaud: kui söömisharjumused teevad muret
Sügisene lastevanemate koosolek: lapse arengut toetava koostöö loomine lapsevanematega
Laste söömisharjumused – millal on tegemist valiva söömiskäitumisega?
Õuesõppe koolitus “Õnn on õues: 100 õuetegevust”
Toitu valiv laps lasteaias
UUS! Projektõppe koolitus “Ühe projekti lugu”
UUS! Научиться читать играя : игры для развития речи и обучения чтению и письму в детском саду.
UUS! Lugema läbi mäng: 100 praktilist lugemismängu rühmas ja kodus