Meist

Maili Liinev

KONTAKT:

Maili Liinev

Maili Liinev: südamega koolitus-ja nõustamiskeskus

www.maililiinev.ee

kiri@maililiinev.ee

maililiinev@gmail.com

tel: 52 65 305

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala ja saanud magistrikraadi kasvatusteadustes ning omandanud superviisori ja coachi pädevuse Tallinna Psühhodramma Koolis.
Lasteaias olen töötanud liitpuuetega laste rühmas ja sobitusrühmas õpetajana ning eripedagoog-nõustajana. Olen töötanud Gaia koolis eripedagoogi ja superviisorina. Koolitajana oman kogemust lisaks haridusmaastikul koolitamisele ka koolitada politseid, sotsiaaltöötajaid, tugispetsialiste, päästjaid, juhte, äriettevõtte meeskondi, vabatahtlikke, naiskodukaitset jne.
Olen juhtinud projekti “Lugemispesa”, töötanud juhatuse esinaisena Eesti Lugemisühingus ning akadeemilise nõustaja ja õppejõuna Tallinna Ülikoolis.

Lugemisnõustaja tööd olen teinud kaheksa aastat. Olen väljatöötanud lugemisjooga tehnika ja praktiseerin seda.Alates 2016. aastast olen lastejooga õpetaja. Mul on kaks last.
Koolitamisega olen tegelenud alates 2002. aastast.

Hetke tööd ja tegevused:

Omanemimelise ettevõtte Maili Liinev: südamega koolitus-ja nõustamiskeskus looja, koolitaja, superviisor ja nõustaja (maililiinev.ee)

MTÜ Hooling koolitaja, superviisor, eripedagoog-lugemisnõustaja ja juhatuse liige;
Tallinna Ülikooli kutseaasta programm (mentorite koolitaja, alustavate õpetajate tugigrupi juht); projekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega lasteaias” koolitaja; Tartu Ülikooli Narva Kolleži külalisõppejõud;

Ilona Sillak

KONTAKT:

Ilona Sillak

Vunk Koolitused

www.vunkkoolitused.ee

ilona@vunkkoolitused.ee

info@vunkkoolitused.ee

tel: 5515591

Olen lõpetanud eelkooli pedagoogika eriala ja saanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi haridusteadustes eripedagoogika valdkonnas (magistritöö lapsevanematega koostöö strateegilisest juhtimisest kaasava hariduse kontekstis). Läbinud Tallinna Psühhodraama Koolis psühhodraama rakendaja ja lavastaja (CP) õppe ning omandanud superviisori ja coachi pädevuse.

Olen töötanud lasteaias õpetajana 1995-2006 ning 2007-2013 juhina (Eralasteaed Naba). Minu professionaalset pagasit on aidanud täiendada töötamine erinevates rühmades – Hea Alguse rühmas, liitrühmas, ühe-ealiste laste rühmas ja sobitusrühmas. 2009-2013 kuulusin HTMi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ nõukokku, kust sai alguse minu tealdlikkus väärtusarendusest kui organisatsiooni edukuse võtmetegevusest. Mul on kooliealine särtsakas tütar, kellega õpin iga päev eluülikoolis ja naudin lapsevanema rollis olemist.
Koolitamisega olen tegelenud alates 1998. aastast.

Hetke tööd ja tegevused:

MTÜ Hooling koolitaja, superviisor ja juhatuse liige;
Tallinna Ülikooli kutseaasta programm (mentorite koolitaja, alustavate õpetajate tugigrupi juht); projekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega lasteaias” koolitaja; õpetaja täiendkoolitus; Tallinna Ülikooli õppejõud (pedagoogiline praktika lasteaias); Tartu Ülikooli Narva Kolleži külalisõppejõud.


Oleme loonud Hoolingu missiooniga toetada neid inimesi, kes igapäevaselt töötavad teiste inimestega. Selleks, et teisi toetada, peab hoolitsema iseenda jõuvarude ja inspiratsiooni eest. Meie põhiväärtus on hoolimine ja oma ettevõttes tegutseme sellest lähtuvalt – suhtleme hoolivalt, märkame ja arvestame erinevate vajadustega ning pakume toetust nii professionaalses arengus kui enese hoidmisel.

Hoolingu peamisteks koostööpartneriteks on olnud haridustöötajad (õpetajad, assistendid ja õpetajaabid, tugispetsialistid, haridusjuhid),

ka iluteenindajad, sotsiaaltöötajad, praktikajuhendajad erinevates valdkondades, teenindusvaldkonna töötajad, erinevad  meeskonnad jne.)

Hoolingu loojad, juhatuse liikmed, superviisorid ja meeskonnakoolitajad Ilona Sillak ja Maili Liinev on magistrikraadiga superviisorid ja coachid, kes vastavad ANSE standarditele ja on üle kahekümne aastase õpetaja, juhi ja koolitajakogemusega.

Mis on Hooling?

Hooling tegutses 2014-2024.

Hooling on koolitus-ja nõustamisettevõte, mille peamised tegevused on koolitused, supervisioon ehk töönõustamine, meeskonnaüritused, lastejooga-lugemisjooga ja pedagoogiline nõustamine.

Meie filosoofia ja missioon lähtub sellest, et iga laps on eriline ja väärtuslik ja tal õigus olla õnnelik just sellisena, kes ta on. Oleme toeks perele ja haridusasutusele, et luua igale lapsele sobiv kasvukeskkond. Lasteaia kvaliteedinäitaja on õnnelik laps ja selleks on vaja täiskasvanuid, kes ise oleks õnnelikud: kogeks töörahulolu isiklikult, toimivat ja jõustavat meeskonnatööd ja võimalust ennast analüüsida, piisavalt puhata ja areneda. Iga täiskasvanu saab ise võtta vastutuse oma “tassi täitmise” eest.

Kus on pärit sõna „hooling“?

Hooling on uudissõna, mis tähendab hoolimist ja hoidmist. Hooling on meie jaoks ka tegusõna, mis tähendab, et meie väärtused ja mõtteviis avalduvad reaalsetes tegudes ja meie igapäevases tegevuses. Hoolimine igas teos – see tähendab, et oleme südamega kuulamas, püüame alati mõista, peegeldada ja olla oma väljenduses selge ja arusaadav.

Mida tähistab Hoolingu tigu?

Tigu tähistab seda, et aega on. Tigu on olevus, kellel on oma aega, oma tempo ja tegemised. Iga inimene vajab samamoodi aeg, et oma kojast omas tempos välja ronida, omas tempos ja suunas liikuda. Hooling soovib liikuda mõnusas tempos, rõõmsalt, rohujuure tasandist alates, ikka edasi ja avastades uusi teid. Tigu liigub koos oma kojaga, samamoodi tuleb laps lasteaeda ja kooli koos perega, õpetaja professionaalne oskus on seda märgata, arvestada ja teha perega koostööd. Igal lapsel on oma teekond ja lõpuks ei näe me alati tema “koja” sisse, peame austame teda igatahes. Hoolimine igas teos.

Kuidas Hooling sündis?

Hoolingu idee aluseks sai kõigi Hoolingu loojate pikaajaline töökogemus haridussüsteemis ja usk, et õpetaja arusaam iseendast ja rahulolu endaga on ülioluline, et laps ja pere oleksid toetatud ja rahuolevad. Kõiki meie tegevusi kannab väärtus, et iga inimene on oluline ja väärtuslik ning õpetaja enesehoid ja eneseanalüüs toetavad teda. Hoolingu sünniloos on oma osa loojate elulugudel, lastel ja isiklikel kasvamistel.

Kuidas on Hooling seotud ülikoolidega?

Hooling on Tallinna Ülikooli pikaajaline koostööpartner. Oleme partnerid kutseaasta programmis, eestikeelne õpetaja vene lasteaias programmis, praktikaarenduse programmis ja tegutseme ka õppejõududena õpetajate täiendkoolituses.

Hooling on Tallinna Ülikooli koolituspartner 2018.

Alates 2022/2023 õppeaastal oleme partneriks Tartu Ülikooli Narva Kolležile, kus veame õppejõududena ainet Lapsevanemate nõustamine ja koostöö koduga.

Kus Hooling asub?

Hooling tegutseb kõikjal Eestis ja tuleme hea meelega, kuhu meid kutsutakse. Hoolingu tööpesa asub Tallinna vanalinnas ja oleme pesad loonud ka Lääne-Virumaal ja Hiiumaal, kuhu soovime oma tegevusega panustada.

Miks tellida just Hooling?

Hoolingus kavandame ja viime läbi koolituse, supervisiooni või meeskonnaürituse just teie organisatsiooni eripärast, vajadustest ja võimalustest lähtuvalt, et saavutada maksimaalne kasutegur ja tulemus. Oleme oma klientidega leidnud alati ühise keele, sobiva hinna ja mõistlikud lahendused.

Kas Hooling korraldab ka väljasõiduga koolitusi ja meeskonnaüritusi?

Jah, me aitame organiseerida meeskondadele ja gruppidele üritusi ning väljasõitudega koolitusi, pakume teie jaoks võimalikult mugavat asjaajamist ning mõnusalt kulgevat üritust. Võta meiega ühendust ja leiame lahendused, mis arvestavad teie soove ja võimalusi.

Koostööpartnerid

Hooling kaasab koolitustele ja meeskonnaüritustele oma ala parimaid tegijaid ja praktikuid. Telli meilt oma meeskonnaüritusele matk looduses, muinasjutuvestmine, muusika, inspireeriv loeng või tegevus. 

Meie kliendid

Meid on usaldanud ja oleme teinud koostööd väga paljude erinevate organisatsioonidega. Kõige rohkem koolitusi on toimunud lasteaia õpetajatele, õpetaja abidele, assistentidele ja haridusasutuse juhtidele.

Hooling on olnud viimastel aastatel enamuse värskelt sündinud lasteaedade meeskonnakoolituse pakkujateks, samas on meil palju pikaajalisi koostööpartnereid.

Mõned näited

 • Tallinna Ülikool
 • Kohila Lasteaed Sipsik
 • Lasteklubi Väike Päike
 • Aha koolituskeskus
 • Eesti Keele Metoodikakeskus
 • Tallinna Lasteaed Naksitrallid
 • Emili Kool
 • Tallinna Lasteaed Pallipõnn
 • Gaia Hariduse Selts
 • Eralasteaed Naba
 • Kalli-Kalli Lasteaed
 • Eesti Lasteadnike Liit
 • Playtech 
 • Võru Folkloorifestival 
 • Haapsalu Vanalinna Lasteaiad
 • Hiiumaa lasteaiad
 • Võru Muusikakool 
 • Tallinna Lasteaed Karikakar 
 • Tallinna Lastead Sipsik
 • Eesti Selts Belgias 
 • Pariisi Eesti Kool
 • Raadi Lasteaed Ripsik 
 • Tuleviku Lasteaed 
 • Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu 
 • Tartu Maarjamõisa Lasteaed 
 • Kadrioru Saksa Gümnaasium 
 • Valga Vallavalitsus 
 • Haapsalu Kutsehariduskeskus 
 • PERH verekeskuse referentlabor 
 • Tabasalu Teelahkme Lasteaed 
 • Aruküla Perekeskus 
 • Lastekirjanduse Keskus 
 • Tallinna Lepistiku Lasteaed 
 • Rahvusraamatukogu 
 • Rakvere Triinu Lasteaed 
 • Tartu Lotte Lasteaed 
 • Tartu Maavalitsus 
 • Türi lasteaiad 
 • Vastseliina lasteaed 
 • Veskimöldri Lasteaed 
 • Keila Lastead Vikerkaare 
 • Põltsamaa Lasteaed Tõruke 
 • Rõuge Lasteaed 
 • Saue Gümnaasium  
 • Kärla Lasteaed 
 • Tallinna Lauliku Lasteaed 
 • Põltsamaa Ühisgümnaasium  
 • Tartu Maarjamõisa Lasteaed  
 • Peetri Lasteaed-Algkool 
 • Tallinna Veerise Lasteaed 
 • Tartu Lasteaed Poku  
 • Nõlvaku lasteaed 
 • Toila Raamatukogu 
 • Lastekirjandus Keskus 
 • Parksepa Waldorflasteaed 
 • Torma Lasteaed Linnutaja 

ja väga paljud teised….

Ajalugu

Hoolingu idee hakkas idanema 2012. aasta sügisel. Kasvulavaks ikka lood, kogemused ja küsimused elust enesest. Töötades haridusmaastikul puutume ikka aeg-ajalt kokku olukordadega, kus tekib vajadus saada tuge ning kus oma organisatsiooni sees jääb kogemusi ja teadmisi vajaka. Olgu selleks kasvõi erivajadusega lapse, tema pere ja õpetajate toetamine ning tugisüsteemi loomine. Soov pakkuda lapsele parimat just selles haridusasutuses, kuhu ta on tulnud. Puutudes tööalaselt kokku sarnaste juhtumitega ja kogedes, kui üksi võivad jääda oma murega nii lapsevanemad kui ka õpetajad, hakkasime unistama sellisest keskusest, kus pakutakse süsteemset tuge ja terviklahendusi nii peredele kui haridusasutustele, ning kus teenus tugineks ennekõike hoolimisele ja toetamisele. Usuga, et ükski laps ei tohiks jääda haridussüsteemi hammasrataste vahele. Sellise unistusega sündis MTÜ Hooling.

Sõna hooling tähistab meie jaoks olulisi väärtusi – hoolimist, hoolitsemist ja hoidmist. Need väärtused on meie igapäevase tegevuse vundamendiks. Me usume, et nii era- kui tööelus annab jõudu ja aitab õnnelik olla just see, kui me tunneme, et meist hoolitakse ja meid hoitakse. Siis on meil jaksu ka ise teiste eest hoolitseda, hoolida ja hoida. Siis on meil inspiratsiooni ja tahet anda endast parim.

Täna on Hooling koolitus- ja nõustamisettevõte, mille eesmärk on pakkuda tuge ja hoidmist inimestele, kes igapäevaselt tegelevad või töötavad laste ja täiskasvanutega.