Õppekorralduse alused

Hoolingu õppekorralduse alustes sätestatakse:

Õppetöö korraldus 

Täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord:

Koolituse eest õppetasu maksmine ja selle tagastamine: