20 aastat kogemust

Hooling on loodud inimestele, kes igapäevaselt ise teiste inimeste eest hoolitsevad.  

Usume, et enda hoidmine, iseenda eest hoolitsemine ja väärtustamine annab jõu, et toetada teisi. Meie põhiväärtus on hoolimine ja lähtume sellest igas oma teos.  

Töörõõmu toetab eneseanalüüs, toimiv meeskond, inspiratsioon ja loovus.  

Hooling pakub meeskonnakoolitusi, teemakoolitusi ja supervisoone, mis toetavad igat organisatisooni liiget. Õppimise ja koostöö aluseks on usalduslikud suhted, kohalolu, kontakt ja mõistmine.  

Oma koolitustel loome turvalise õhkkonna, professionaalset arengut toetava ja õppijast lähtuva arengukeskkonna.  

Koolituskalender

E-õpperännak

Vaata lapsest lähtuvat meetodit tutvustavat ja projektõppekogemust jagavat videokoolitussarja endale sobival ajal.

Veebikoolitused

Praktilised oma ala parimate spetsialistide lühikoolitused lõunasel ajal Zoom keskkonnas.

Avatud koolitused

Harivad, elurõõmsad ja praktilised koolitused kontaktõppes Tallinna vanalinnas.

Meeskonnakoolitused

Meie meeskonnakoolitused toetavad omavaheliste kontaktide ja suhete loomist, hoidmist ja tervendamist. Koolitused on elurõõmsad, harivad ja huvitavad. Oleme pikaajalise kogemuse ja väga hea tagasisidega meeskonnakoolituste pakkuja. Leiame alati vastavalt teie organistsiooni vajadustest ja võimalustest lähtuvalt parimad lahendused. Tuleme kohale üle Eesti ja pakume häid ideid koolituskoha ja puhketegevuste kohta.

Koolitused

Loome koolituse just teie organisatsiooni vajadustest ja võimalustest lähtuvalt, kaasame oma ala parimaid praktikuid ja oleme õppiijast lähtuvad. Meie koolituste tugevusteks on praktilisus ja elurõõm.

Supervisioonid

Supervisoon on töönõustamine, mis toetab inimese töörahuolu ja arengut. Hoolingu superviisorid Maili Liinev ja Ilona Sillak on läbinud suprvisiooni ja coachingu väljaõppe, mis vastab ANSE standardile.

Nõustamine

Pakume nõustamist ja supervisioone õpetajatele, õpetaja abidele, assistentidele, juhtidele, spetsialistidele, lapsevanematele, peredele ja rühmameeskondadele.

Lugemisoskus

Iga laps võiks kasvada keskkonnas, mis meelitab teda lugema ja tutvuma lugudega, saada tunda lugemishuvi ja lugemisrõõmu. Täiskasvanu roll on luua lapse jaoks läbi rõõmu ja usalduse sobilik lugemiskeskkond ja igapäevased lugemistegevused, mis õpetavad lapse läbi rõõmu ja huvi lugema.

Telli oma asutusse praktiline ja elurõõmus lugemisteemaline koolitus, mis annab osalejatele suure hulga praktlilisi nippe, kuidas lapsed läbi mängu lugema õpetada.

Telli oma peredele lugemisnõustaja praktliline koolitus või saa osa nõustamisest, kuidas toetada laste lugemisoskust.

Lugemisjooga

Lugemisjooga sündis usust ja kogemusest, et lapsed õpivad lugema kõige paremini läbi loomuliku huvi, mängu ja rõõmu.

Lugemisnõustamine

Lugemisnõustamine on suunatud vanematele, kes soovivad toetada oma lapse lugemisoskust või on mures oma lapse lugemise pärast.

Kliendid

Läheneme igale kliendile individuaalselt ja väärtustame lihtsat, loovat ja rõõmsat koostööd. Oleme tänulikud, et saame koos teiega õppida ja areneda.

Hooling on valitud Tallinna Ülikooli koostööpartneriks

Tagasiside

„Pärast Hoolingu meeskonnakoolitust on tunne,
et oleks justkui koos meeskonnaga saunas käinud
et minna edasi puhtama, rõõmsama ja jõustatumana!“

Maire Kaljuveer
Tallinna Lasteaed Pallipõnni juht

Meie Gaia Koolis, oleme väga õnnelikud, et oleme saanud tuttavaks Hoolinguga, mis on meie kooli rohkem toonud hoolimist.

Marit Otsing-Saar
Gaia Kooli juhataja

Galerii

Projektõpe

Viimaste aastate olulised märksõnad haridusmaastikul on nüüdisaegne, lapsest lähtuv kasvatus ja projektõpe. Projektõpe on õppimise viis, mis võimaldab rakendada lapsest lähtuvaid õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtteid ja liikuda seeläbi järjest enam nüüdisaegse õpikäsituse suunas. Pakume Hoolingus praktilisi projektõppe koolitusi ja põnevat e-õpperännakut.

Koostöö peredega

Muutused haridumaastikul (MÕK, lapsest lähtuv kasvatus, kaasav haridus) on tõstnud esile muutuse vajadusi ja esitab pidevalt väljakutseid lasteaia tegevusele. Fookus on liikunud õpetajalt õppijale, kus iga lapse vajadustele vastava arengukeskkonna loomine ja lapse igakülgne arengu toetamine on võimalik vaid tõhusas koostöös lapsevanematega.

Hoolingu väärtused

Hoolimine, inspiratsioon, töörõõm, praktilisus, kohalolu, loovus, enesehoid, professionaalsus, koostöö, mõistmine, märkamine, meeskonnatöö, rahulolu.