„Teekond lapsest lähtuva mõtteviisi poole läbi projektõppe kogemuse”

Mis on e-õpperännak?

Hoolingu e-õpperännak on 10-nädalane veebipõhine koolitus lasteaedadele, mille keskseteks teemadeks on:

 • nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtete rakendamine töös lastega
 • lapsest lähtuv mõtteviis
 • projektõppe praktiline kogemus

Kellele on e-õpperännak mõeldud?

Koolitus sobib kõigile lastega lasteaias töötavatele inimestele ja sobib nii algajale kui ka pikaajalise kogemusega inimesele. 

Oleme koostanud e-õpperännaku nii, et sellest võivad osa saada nii õpetajad, õpetaja abid, assistendid kui ka spetsialistid ja juhid. 

Telli koolitus kogu meeskonnale!

Kas see on projektõppe õppimiseks mõeldud koolitus?

Eelkõige õpetab see koolitus osalejale seda, mida tähendab lapsest lähtuv mõtteviis ja kuidas seda praktilises töös kasutada. Koolituse näited on pärit projektõppest, sest see on parim lapsest lähtuv õppimise viis.

E-õpperännak sobib kõigile: alustav õpetaja saab praktilisi näiteid nüüdisaegsest lähenemisest ja kogenud õpetaja saab uusi ideid projektõppest, mida samuti kohe pratikas katsetada.

Mida koolitus selle hinna eest sisaldab? 

 • 10 videoloengut, praktilised videod, mis sisaldavad soovitusi ja elulisi näiteid, mida saab kohe lasteaia töös kasutada. 
 • toetavad koolitusmaterjalid, kus oleme välja toonud olulisemad teemad ja märksõnad. Saadame materjalid meilile ja prinditud materjalile saab teha omapoolseid märkmeid. Samuti sisaldab materjal toetavaid eneseanalüüse. 
 • iganädalane “väljakutse”, kus oleme püstitanud ülesanded, harjutused või katsed, mis võimaldab teil soovi korral individuaalselt või koos rühmameeskonnaga asju praktikas katsetada. 
 • meeskondlike kokkuvõtete soovitused, mis võimaldavad arendada meeskonnatöö ja koostöö oskuseid. 
 • toetav veebikeskkond, mis on loodud selleks, et saaksime teie jaoks individuaalselt olemas olla, kui teil tekib küsimusi või mõtteid ning ideid, mis oleksid kasulikud ja toetavad ka teistele.
 • 3 sooduskupongi, mida saate kasutada, kui soovite mõne koolituse teemaga süvitsi minna kontaktõppe formaadis, viia läbi meeskonnakoolitust või soovite, et meeskondlikke kokkuvõtteid viiksid läbi Hoolingu koolitajad.

Lisainformatsioon

Palun andke oma huvist teada ja täitke allolev vorm. Võtame teiega ühendust ja lepime kokku täpse ajakava. Teeme kõik selleks, et asjaajamine oleks võimalikult lihtne, rõõmus ja sujuv. 

Nimi(Required)
Kui soovid koolituse kohta täpsemat informatsiooni, siis kirjuta oma küsimused vabas vormis siia kasti.

Mis teemadel e-õpperännakul peatutakse?

Oleme õppeprogrammi ülesehitusel tuginenud Hoolingu praktikale ja kogemustepagasile töös lasteaedade meeskondadega ja  võtnud fookusesse teemad, mis toetavad igat lasteaias töötavat inimest. 

Videoloengute teedad:

 1. Haridusmuutused

Muutuste mõju ja valikud. Muutunud õpetaja roll ja väljakutsed. Nüüdisaegne õpikäsitus, lapsest lähtuv mõtteviis ja nende seos projektõpe.  

 1. Professionaalne suhtlemine ja tagasiside

Suhetel põhinev õppimine. Professionaalse suhtlemise mudel. Jõustav tagasiside ja südamega suhtlemine. 

 1. Rühma meeskonnatöö

Meeskonnatöö loomine ja restart meeskonnatööle. Osapoolte rollid, ülesanded ja vastutus. Õpetaja abi ja assistendi roll lapse toetajana ja meeskonna liikmena. Koostööd toetav suhtlemine. Meeskonna koostööaeg ja teemad, mis toetavad jõustavate suhete loomist. 

 1. Õpetajaks olemise kunst 

Arusaamad õpetamisest ja õppimisest. Lapsest lähtuv õpetaja projektõppes. Õpetaja kui „mitteõpetaja”. Suletud ja avatud õpiruum. 

 1. Planeerimine projektõppes

Planeerimine läbi aja. Projektõpe – planeerimine või planeerimatus. Isetekkiv õppekava. Õpetaja ja lapse roll planeerimistegevuses. Lapse huvist lähtuva õpiraja loomine. 

 1. Lapsest lähtuv õpirada

Õpetaja, kui lapse mõtete vahendaja. Laste ideede ja huvide kasutamine õppe-kasvatustegevuses. Lapse võimalus avastada maailma omal viisil. Tulevikutugevused: ennastjuhtivus, positiivsus, koostöövalmidus, aktiivsus, loovus.

 1. Lapse loovus õppeprotsessis

Lapse võimalus olla 100% originaal – aita lapsel kasvada iseendaks. Loovust toetav õpetaja. Loovus: emotsioonid, lust, julgus, vabadus. Kunstitegevus projektõppes. „Pikaajaline“ tööleht.

 1. Projekti tutvustus: projekti sünd, kulg ja lõpp

Projektõpe – dialoog õpetaja ja lapse vahel. Laps projekti sees. Koostööoskused ja töö grupis. Laps planeerib, teostab, hindab. Õpetaja kui väljakutsete looja ja lapse õppimise toetaja. Piirid ja kokkulepped õppeprotsessis. 

 1. Dünaamiline ja inspireeriv rühmaruum

Inspireeriv ja koos projektiga muutuv rühma keskkond. Kõnelev rühmaruum – lapse õppimise peegel. Lapse ja õpetaja koostöö õpiruumi loomisel. Õpiruum kui õpetaja. Kõnelevad seinad. 

 1. Korduvad küsimused.

E-õpperännaku juhid arutlevad ümarlauas küsimuste üle, mis seoses rännaku teemaga on korduvalt esile kerkinud.

Kuidas on e-õpperännak korraldatud? 

 • Esimesel nädalal saadame teile koolitusprogrammi juhendi, mis sisaldab kogu vajalikku infot e-õpperännaku läbimiseks.
 • Iga nädala esmaspäeval saadame teile kokkulepitud meilile videoloengu koos koolitusmaterjalide ja nädala „väljakutsega”. 
 • Videoloengu vaatamiseks on aega seitse päeva. 
 • Koolitusmaterjalid võimaldavad teha märkmeid ja ennast väga lihtsal viisil analüüsida
 • Igal nädalal on võimalik vastu võtta „väljakutse”, mille oleme teie jaoks välja mõelnud ning mis võimaldab teil soovi korral ise asju praktikas katsetada (vabatahtlik).
 • Kolm soovitust meeskondlikuks tegevuseks, mis toetavad koostöist õppimist
 • Videomaterjalid on mõeldud vaid teie meeskonnale ja on autoriõigusega kaitstud, palume mitte edasi jagada.

E-õpperännaku läbimiseks võite valida endale sobiva raskusastmega raja:

 1. Tellige koolitus ja vaadake videoloenguid omale sobival ajal. 
 2. Kasutage lisaks koolitusmaterjale kordamiseks ja eneseanalüüsiks.
 3. Kasutage ka võimalust väljakutsetes püstitatud ülesannete ja harjutuste tegemist.
 4. Lisage koolitusele kolm meeskondlikku tegevust, mille juhendid saadame.
 5. Looge oma protsess vastavalt enda lasteaia eripärale, huvile ja vajadustele. 

Miks tellida enda lasteaeda Hoolingu e-õpperännak?

 • praktilisus:

videoloengud tuginevad praktilistele näidetele

võimalus ise praktikas katsetada

õppematerjalid toetavad eneseanalüüsi

 • paindlikkus: 

koolituse ajavahemiku saab iga lasteaed ise valida 

videoloenguid on võimalik nädala jooksul endale sobival ajal ja kohas vaadata

võimalik kaasata kogu meeskond

meie pakume võimalusi – midagi ei pea!

 • lihtsus:

saadame lasteaia kontaktisikule igal nädalal meili peale videoloengu ja õppematerjali

õppematerjalid võimaldavad teha omapoolseid märkmeid ja lihtsal viisil ennast analüüsida

e-õpperännaku juhend, mis sisaldab soovitusi koolituse läbimiseks ja meeskondlikeks kokkuvõtete tegemiseks

toetav veebikeskkond, mille kaudu oleme teie jaoks olemas

 • koostöös õppimine

praktilised harjutused, mida on võimalik läbi viia koos meeskonnaga

  soovitused, kuidas lasteaia meeskonda kaasata ja kokkuvõtteid teha.

 • taskukohasus

kogu programm alates 550 € (oleneb lasteaia rühmade arvust, küsi julgelt pakkumist)

 

Õppeprogramm toetab lapsest lähtuvat mõtteviisi kujunemist, võimaldab tutvuda projektõppega ja inspireerib liikumist nüüdisaegse õpikäsituse suunas, mis on Eesti Haridusstrateegia 2020-35 peamine eesmärk.

Mis on koolituse maht ja kas väljastatake tunnistus?

Väljastame lasteaiale tõendi õppeprogrammi läbijate nimekirjaga 25 akadeemilise tunni ulatuses. Sellest videokoolituste maht on kokku kümme täistundi.

Selleks palume saata pärast koolituse läbimist osalejate nimekiri koos isikukoodidega meie meilile. 

Juhile: miks osta Hoolingu e-õpperännak oma lasteaiale? 

 • Võimalus kasutada õppeprogrammi teie lasteaiale sobival viisil 
 • Videoloengud on järelvaadatavad ja võimaldavad teie jaoks olulisi teemasid uuesti vaadata
 • Õppeprogrammi teema on fookuses 10 nädalat, mis annab võimaluse teemaga süvitsi minna
 • Õppeprogrammi ülesehitus toetab eneseanalüüsi ja võimaldab kavandada edasisi arengustrateegiaid
 • Õppematerjalide läbitöötamine võimaldab juhil saada õpitust vahetut tagasisidet ja korraldada õpiringe
 • Võimalus kaasata õppeprotsessi kogu meeskond
 • Kogu meeskond on ühtses infoväljas

Mis on e-õppeprogrammi maksumus?

KÕIK KOKKU KOGU MEESKONNALE 550E

(kuni 12-rühma)

(koolitust läbida võite omale sobival ajal)

Kogu programm kokku (10 videokoolitust) maksab alates 550 € (hind sõltub lasteaia rühmade arvust).   

Kui teie lasteaias on ainult 2 rühma või enam kui 12 rühma, siis kirjutage meile julgelt ja teeme teile pakkumise/lepime omavahel õppeprogrammi maksumuses kokku.

Soovid tasuda osade kaupa või soovid muud hinnasoodustust, siis küsi pakkimist:

info@hooling.ee

Tunnusmuusika L.Liinev (if1if)

Tasuta minikoolitus

Maili Liinev

maili@hooling.ee; +372 526 5305

Ilona Sillak

ilona@hooling.ee; +372 551 5593