Enesekehtestamine ja kohalolu. Keha-ja meelemängud.

Koolitaja Kärt Tomingas

Meele ja keha kokkuviimise treeningud. Vaba ja loomulik eneseväljendus. Kohalolu. 

Loomulik ja loominguline eneseväljendus saab tekkida, kui meeled ja keha töötavad harmoonias ja kooskõlas; kui inimene on oma elus “kohal”. 

Meie elu on täis tohutult mitmekesist teavet kõige erinevamaid eluvaldkondi puudutavate asjade kohta. Kuidas leida üles vajalik ja edasiviiv, millele toetuda, kuidas mitte “end kaotada”? 

Treeningutel püüamegi läbi tegevuste- harjutuste saada kontakti iseenesega ja sellist olemist-seisundit uurida, et paremini end (ka ümbritsevat) mõista ja suurema selguse-ning kergusega edasi liikuda. 

Treeningul kasutatame väga mitmekesist harjutustikku, mille keskmes on tõene enesetaju ja selle kaudu tekkiv vabastatud, loomulik ja mänguline seisund. 

Töö juurde kuuluvad erinevad harjutused,mängud, improvisatsioonid; treening on mitmekesine hõlmates kärarikkaid hääleharjutusi ja vaheldusrikkaid temposid kehalises ja psühholoogilises mõttes, aga samuti ka vaikust ja keskendumist näilisele paigalseisule. Ka on sellesse kaasatud iidsete idamaiste hingamis- ja võitlustehnikate põhialused. 

Treening algab alati rühi ja hingamise korrastamisega. 

Lahutamatuks komponendiks treeningul on spontaansus, mängulisus, vabadus olla ise, leida oma väljendus. Loomulikult grupis töötades on oluline arvestada teistega, et kõik ikka ühte ruumi ”ära mahuksid”. 

Läbivatest märksõnadeks kuulamine, ausus, hingamine, jagamine. 

Selga dressid. Soovitavalt oleme paljajalu. 

Väljasõidud: