Hea esimese klassi õpetaja!


Soovime Sulle rõõmsat meelt ja ilusat uut õppeaastat! Olgu Sul jaksu kohtuda uute imeliste väikeste hingedega ja nende peredega. Soovime, et Sul oleks jaksu iga lapse jaoks, aktsepteerimist iga pere jaoks ja teadlikkust end hoida.

​Õpetajaks olemine ei ole enam vaid tarkuste edasi andmine- õpetaja on see, kes aitab laiemas pildis luua ruumi ja keskkonna, kus lapsest kasvab INIMENE, see, kes hoiab maailma, on südamelt hea oma ümbritseva ja enda vastu. Õpetaja juhib suhteid ja gruppe, aitab lahendada probleeme, olla lapsele mentoriks. Muidugi on pere lapse suurim mõjutaja- siiski, kui peres ei ole väärtused ja kodusoojus paigas, siis jääb kool ja õpetaja kohaks, kus õppida olema mõistev, hea ja südametark.

​Ja nad tulevad kooli just sellistena nagu nad on- on palju peresid, kes on heatahtlikud ja usaldavad; on ka hirmunud, enda koolitraumaga peresid, kes on ehk nõudlikud või eemaletõmbunud. Lapsed on väga erinevad oma tundlikkuse ja valmisoleku suhtes, osad kohanevad kiiremini ja teised vajavad aega, mõne erivajadus nõuab suurt hoolimist, planeerimist ja grupitunnet, et kõigil oleks hea. Mõni lugu ei saagi head lahendust ja õpetaja saab tunda ka valu ja kahjutunnet.

​Õpetaja jaoks on nad ikkagi kõik omad lapsed ja pered, kellega ajapikku head suhted luua ja koos sellel teel käia. Kuidas jaksata teha seda tööd teha nii, et õpetaja jõuaks mõelda ka enda vajadustele, oma perele ja jääda õnnelikuks. Imetleme Hoolingus igat õpetajat, kes töötab koolis ja tema silmad siiski säravad, õpetaja igapäevatöö sisaldab nii palju ja on väga energiat ja hingejõudu nõudev.

​Panime Hoolingus just Sinu jaoks kirja mõned mõtted, mis aitaks Sind luua oma klassis turvaline keskkond ja kohe alguses hooliv keskkond.

  • Häälesta end kontaktide loomisele, analüüsi enne esimest kohtumist läbi, mis on Sinu enda toetavad uskumused, mis Sind aitavad ja millised hirmud või eelarvamused võivad Sind takistada.
  • Esimene kohtumine laste ja lapsevanematega on määrav- leia selleks hetkeks aeg olla päriselt kohal- vaata neile silma, naerata ja mis iganes nende kehakeel teeb, ole Sina ikka avatud ja soe.
  • Püüa esimesel kohumisel kohtuda nii, et lapsed/vanemad on ringis, siis on kõik kõigile näha ja suhted saavad hea alguse. Ringis võib iga inimene öelda oma nime (lapse nime) ja näiteks ühe positiivse märksõna suvest või kooliga seoses. Kõige kehvem viis koosolekuteks on nö traditsiooniliselt pinkides istumine, sest see ei soodusta koostööd.
  • Esimene lapsevanemate koosolek määrab suuresti ära tuleviku koostöö. Lapsevanemad otsivad õpetaja inimlikku sooja poolt ja konkreetsust- turvatunne on see, mida enamus vanemaid vajab. Usaldussuhte loomine on koostöö alus ja esimesel koosolekul saab õpetaja selleks palju ära teha. Hoolingu kogemus on näidanud, et esimesel koosolekul tuleb kasuks õpetaja lühike enesetutvustus, info jagamine, vanemate ootuste kuulamine ja kaardistamine (kõikidele ootustele ei jõua kohe vastata, aga on hea need kirja panna), kokkulepete sõlmimine (kuidas vahetatakse infot, kuidas antakse tagasisidet ja kuidas käitutakse probleemide korral).
  • Väga paljud segased olukorrad saavad alguse sellest, et vanemad teevad ise omavahel listi ja hakkavad seal mitte infot vahetama vaid probleeme lahendama- kui õpetaja sinna ei kuulu, siis on väike probleem kasvanud üsna pea üle pea ja läheb inetuks. Hooling soovitab õpetajal endal teha ettepanek luua ühine list, kuhu kuuluvad kõik vanemad ja õpetaja. Tasub leppida kokku ka selles, et kirja teel probleeme ja ühe lapse teemasid ei arutata, selleks saadakse kokku. Kui on vaja õpetaja kingi osas arutada, siis tänapäeval saab igast listist õpetaja ajutiselt välja jätta. Me ei saa olla kindlad, et lapsevanemad ise oma gruppi ei tee, aga õpetaja saab olla teadlik suhete juhtija ja sellise ettepaneku ise teha. Sellega ennetab ta palju probleeme.
  • Info vahetuses kokkuleppele jõudmine teeb kõigi elu lihtsamaks- kas suhtleme meili teel, telefoni teel (mis ajavahemikus), kas messenseris sõnumite saatmine sobib või kasutame seda vaid kiireloomuliste olukordade jaoks jne. Õpetaja ise saab öelda, mis talle sobib ja kuulata vanemate ootuseid. Lapsevanemate jaoks on konkreetsed kokkulepped turvatunnet loovad ja siis on ka nõudlikumad vanemad heatahtlikumad.
  • Õpetajad ütlevad, et lapsega saame me ikka enamasti hakkama, aga tihti on just nõudlik või süüdistav lapsevanem see, kes tekitab tunde, et ei usalda õpetajat ja koostöö on keeruline. See võib õpetajat väsitada. Koostöö peredega on tänase õpetajatöö lahutamatu osa- siin aitab kindlasti erinevad eelnevad koostöökogemused ja teadmine gruppide toimimisest.
  • Nõudlik, süüdistav või eemaletõmbuv lapsevanem otsib enamasti alateadlikult tähelepanu, tal on keerulisem tunda turvatunnet ja usaldussuhet. Tugev grupitunne aitab sellistel inimestel tihti tunda end kuuluvana ja nad rahunevad. Tihti aitab individuaalne lähenemine- kui inimene saab südamega ära kuulatud, peegeldatud ja mõistetud, siis võib nö keerulisest lapsevanemast saada parim koostööpartner. Tuleb leppida ka sellega, et mõne perega ongi rohkem tööd vaja- see on võimalus professionaalselt areneda. Samuti on erilisi juhtumeid, kus on mõistlik kaasata tugispetsialistid juhtumit lahendama, et mitte ise läbi põleda.
  • Õpetaja töö nõuab enda eest hoolitsemist ja tasakaalu hoidmist. See on töö, mida saab teha vaid südamega. Ja süda ei tohiks sellel teekonnal väsida ega kalestuda, sest kohtume väikeste inimestega, kes kõik on ehk oma kodude väikesed koopiad, kõigil oma erilised vajadused ja soovid. Õpetaja professionaalne oskus on end laadida- loo tasakaal oma igapäeva rutiini- söö, liigu, rõõmusta ja hinga. Leia endale võimalus oma tundeid ja mõtteid jagada.Tee iga päev midagi ainult iseenda heaks. Ära jää oma murega üksi. Tunnusta ise kolleegi, toetav kooliõhkkond mõjub kõigile hästi. Õpetaja, kes hoolitseb enda eest- tema on eeskujuks ka lastele, sest lapsed ei õpi seda, mida neile räägime vaid seda, mida nad näevad ja kogevad.

Ilusat hoolimist täis aastat, armsad õpetajad- loo endale ja oma lastele, peredele rõõmu täis aasta!

Hoolimisega

HOOLING

Hoolimine igas teos

www.hooling.ee